Projekty

Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym

Niemieckie samorządy i społeczności lokalne od lat angażują się ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Wiele polskich miast i gmin idzie w ich ślady, wdrażając równie skuteczne, a często także innowacyjne rozwiązania. By wesprzeć ich działania, zrealizowaliśmy projekt służący wymianie doświadczeń polskich i niemieckich samorządów oraz budowie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym w Polsce.

Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym
Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym

Celem projektu „Niemiecko-polska współpraca dotycząca transpozycji europejskiej polityki klimatycznej oraz budowy gospodarki niskoemisyjnej” był dialog służący wymianie doświadczeń oraz poszukiwanie i promowanie takich niskoemisyjnych rozwiązań, które mogą przynieść największe korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze na poziomie lokalnym oraz regionalnym.

Projekt był wdrażany od maja do grudnia 2016 roku. W jego ramach zrealizowano następujące działania:

1) przygotowanie dwóch opracowań opisujących dobre przykłady na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej podejmowanych przez samorządy lokalne w Polsce oraz Niemczech (w okresie czerwiec-sierpień 2016);

Opracowania merytoryczne:
a) Działania polskich samorządów na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej – wybór dobrych praktyk
b) Działania niemieckich samorządów na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej – wybór dobrych praktyk 

2) zorganizowanie czterech polsko-niemieckich debat na temat możliwości wdrażania działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Debaty odbyły się w polskich miastach o różnej wielkości i charakterze, a dokładnie w Gdańsku, Gliwicach, Siedlcach i Wrocławiu (we wrześniu i październiku 2016);

Relacje z debat lokalnych:
a) Gdańsk idzie w ślady Bremy
b) Wrocław ogranicza emisje
c) Od wielkich inwestycji po drobne porady, czyli możliwości działań niskoemisyjnych w Siedlcach
d) Gliwice - lepsza jakość powietrza to priorytet

3) zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji na temat polityki klimatycznej oraz wdrażania działań niskoemisyjnych, która umożliwiła wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi interesariuszami (początek grudnia 2016);

Relacja z konferencji: Regulacje prawne i specjalistyczna wiedza niezbędne do niskoemisyjnego rozwoju gmin

4) przygotowanie 20 infografik, promujących cele polityki klimatycznej i działania niskoemisyjne. Rozesłanie materiałów poprzez media społecznościowe (facebook, twitter, strony internetowe Polskiego Klubu Ekologicznego oraz organizacji członkowskich Koalicji Klimatycznej) – infografiki upowszechniano w okresie od września do grudnia 2016, planowane jest dalsze ich wykorzystanie.
 
Bezpośrednie linki do infografik:
a) Rowerowe Trójmiasto
b) Trzymaj ciepło w Poznaniu
c) Likwidacja niskiej emisji we Wrocławiu
d) Inteligentny system transportowy w Gliwicach
e) Mniej odpadów i więcej energii, czyli dobre praktyki w Siedlcach
f) Zrównoważony transport w Bremie
g) Dobre praktyki energetyczne w Schwabműnchen
h) Zrównoważony biznes w Wiesbaden
i) Dzień działań na rzecz klimatu w Rostock
j) Bottrop - odnowa Zagłębia Ruhry
k) Korzyści z rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym
l) Czego potrzebują samorządy, aby rozwijać gospodarkę niskoemisyjną?
m) Niskoemisyjne zadania rządu i samorządów
n) Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce i Niemczech  
o) Energetyka obywatelska w Polsce
p) Korzyści z zieleni miejskiej
r) Formy zieleni w mieście
s) Planowanie przestrzenne a emisje
t) Gospodarka niskoemisyjna a niska emisja 
u) OZE w polskich i niemieckich miastach

5) promocja projektu, w tym zorganizowanie spotkania z dziennikarzami oraz konferencji prasowej;

6) opublikowanie wyników i doświadczeń z realizacji projektu w formie raportu pt. Budowa gospodarki niskoemisyjnej - praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i Niemczech. Dostępne jest również tłumaczenie w języku niemieckim pt. Bau einer emissionsarmen Wirtschaft - Praxis auf lokaler Ebene in Polen und Deutschland. Informacje o projekcie wraz z raportem zostały też zaprezentowane na stronie niemieckiego partnera projektu, Ecologic Institute w języku niemieckim oraz angielskim.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. 

\"Logotyp_Przedstawicielstwa_Niemiec\"              \"25

Następny artykuł