Aktualności i archiwum Aktualności

Skarżenie się to nic złego

Jeśli chcemy wpłynąć na lokalną administrację można prowadzić dialog, dzielić się informacjami i opiniami, uczestniczyć w konsultacjach czy organizować wydarzenia, na które zaprosimy urzędników. Ale warto też pamiętać o dostępnych prostych narzędziach prawnych, takich jak skargi, wnioski i petycje.

Skarżenie się to nic złego
Skarżenie się to nic złego

Mało kto wie, że prawo do składania skarg i wniosków gwarantuje nam sama konstytucja w art. 63. Dotyczące ich przepisy znajdują się w dziale VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, natomiast petycji – w Ustawie o petycjach. Składać skargi, wnioski i petycje może każdy, zarówno w interesie własnym, jak i publicznym.

Organizacje pozarządowe częściej kierują do władz różnych szczebli apele lub listy otwarte. Organizują akcje, które mają zwracać uwagę władz, mediów i społeczeństwa. Z możliwości składania formalnych petycji, skarg i wniosków korzystają rzadziej, choć to także przydatne narzędzia. Czasami barierą powstrzymującą działanie nowej lokalnej organizacji pozarządowej, początkującego miejskiego aktywisty lub mieszkańca zainteresowanego rozwiązaniem konkretnego problemu, poza wątpliwościami, czy interwencja przyniesie oczekiwane skutki, jest brak pewności co do czynności, które należałoby w tym celu podjąć, czy też wiedzy, od czego zacząć. Do tych osób kierujemy nasz miniporadnik, który może pomóc w uczynieniu pierwszego kroku na drodze do skutecznego dialogu z urzędami.

Z poradnika dowiemy się między innymi, czym różni się skarga od wniosku, w jakich okolicznościach warto ją składać, jakie wymogi skarga, wniosek i petycja powinny spełniać, by były skuteczne. Znajdziemy w nim wzory skarg i wniosków oraz petycji.

Nasze pisma do urzędów mogą dotyczyć spraw bardzo różnych, zaczynając od konieczności wyremontowania nawierzchni chodnika czy zbyt wysokich krawężników (likwidacja barier), przez usunięcie z chodnika miejsc parkingowych, poszerzenie chodnika i zwężenie jezdni, stworzenie centralnego lub bocznych azylów na przejściu dla pieszych lub wyniesienie przejścia dla pieszych, po doświetlenie przejść lub ciągów pieszych, przekształcenie miejsca parkingowego w parklet lub parking rowerowy, wprowadzenie w przestrzeni ulicy przeznaczonej dla pieszych zieleni lub elementów małej architektury ulicznej (w tym ławek), albo stworzenia ulicy szkolnej.

Autorem zbioru wzorów jest Krzysztof Kowalik, aktywista z Lublina działający na rzecz pieszych i rowerzystów w Towarzystwie dla Natury i Człowieka. Pozytywne efekty jego działań, takie jak poprawa działania sygnalizacji świetlnej czy chodniki poszerzone w trakcie tworzenia strefy płatnego parkowania, są widoczne na ulicach miasta.

Poradnik: TUTAJ 

Nagranie z prezentacji poradnika (z wieloma dodatkowymi praktycznymi radami): TUTAJ

Poprzedni artykuł Następny artykuł