Koła PKE OM

Koło "Podlasie" w Siedlcach

Powstało w kwietniu 1989 roku. Po kilkuletniej przerwie zostało reaktywowane w grudniu 2005 roku i istnieje do dzisiaj. Działalność Koła \"Podlasie\" w Siedlcach to prace mające na celu poprawę jakości środowiska, zdrowia mieszkańców i kondycji zieleni miejskiej oraz edukację ekologiczną i wychowywanie w miłości do przyrody .

Koło
Koło "Podlasie" w Siedlcach

W ramach swoich działań organizuje różnego rodzaju spotkania tematyczne i warsztaty, które mają na celu popularyzację inicjatyw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Inicjatywy Koła „Podlasie” w Siedlcach to między innymi: Coroczne Siedleckie Dni Drzewa (po raz pierwszy w 2014 r.), Warsztaty Botaniczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (stacjonarne - wrzesień 2013 r., terenowe - wrzesień/październik 2016 r.). Prowadzona od kilku lat akcja „Śmieci Niczyje” ma na celu ochronę środowiska przed zaśmiecaniem. Sukcesem dla Siedlec i Koła okazało się zgłoszenie lokalnej rzeki Muchawki i drzewa Grabu Jacka z siedleckiego parku do ogólnopolskich konkursów - zdobyciem tytułu III Rzeki Roku 2014 dla Muchawki i III Drzewa Roku 2015 dla Grabu Jacka. Koło bierze udział w wielu ogólnopolskich akcjach (Big Jump - od 2013 r., Święto Drzewa 2015 r., \"Festiwal Kultura i Natura. Stop GMO. ...\" w 2011 r.) Z historycznych akcji warto wpomnieć \"Dino Tour - społeczeństwo przeciwko zmianom klimatu\" z 2006 r. w którym Siedlce brało udział jako jedno z pięciu miast w Polsce. W organizowane akcje Koło włącza szkoły i mieszkańców. Współpracuje z przyrodnikami, historykami i artystami. Od paru lat jest partnerem organizowanego co roku przez Wydział Przyrodniczy siedleckiej uczelni Festiwalu Nauki i Sztuki i w ramach tych działań przygotowuje spotkania, a nawet całe sesje festiwalowe. Często łączy działania ekologiczne ze sztuką - jest organizatorem wielu wystaw przykładowo \"Ekologia= Sztuka\" w 2012 roku.

Historia Koła do 2012 roku tutaj

Główną ideą, jaką Koło kieruje się w swoich działaniach, jest postawa „myśl globalnie, działaj lokalnie\".

\"\"

Prezes: Barbara Mileszczyk
Adres: Koło \"Podlasie\" w Siedlcach, ul. Mazowiecka 54, 08-110 Siedlce
Telefon: 510 379 651
E-mail: bmiles@wp.pl

Facebook: https://www.facebook.com/KlubEkologicznySiedlce
www.facebook.com/MuchawkaSiedlce
www.facebook.com/DrzewaSiedlce 

Zdjęcie: Dariusz Dybciak

Poprzedni artykuł