Koła PKE OM

Koło Warszawskie

Powstało w maju 2008 roku. Od początku swojej działalności skoncentrowało się na inicjatywach z zakresu: zmian klimatu, transportu, edukacji ekologicznej i zagospodarowania przestrzennego. Koło zajmuje się wieloma sprawami dotyczącymi miasta Warszawy i całego województwa mazowieckiego.

Koło Warszawskie
Koło Warszawskie

Od 2008 roku PKE OM rozpoczął realizację kilku projektów klimatycznych, zatem naturalną koleją rzeczy było zaangażowanie się Koła Warszawskiego w przedsięwzięcia z tego zakresu. Ochrona klimatu stała się zatem numerem jeden. W ramach tych projektów członkowie Koła brali udział w akcjach ulicznych w Warszawie (PRECOP), podczas Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Sprawie Zmian Klimatu w Poznaniu (przejazd rowerowy i przemarsz z transparentami i dzwonkami). Podczas  COP15 w Kopenhadze, w ramach współpracy z Friends of the Earth Europe, do której należy PKE, członkowie Koła wraz z innymi organizacjami pozarządowymi z całego świata przemaszerowali ulicami miasta. Zrealizowano również kilka projektów, jak np. „Zapytaj swojego posła”, „TEN-T pREsiVision-PL” (wypracowanie przez organizacje ekologiczne i grupy obywatelskie stanowiska na temat rewizji unijnej polityki TEN-T [Transeuropejska  Sieć Transportowa]) czy konkurs fotograficzny „Bioróżnorodność Mazowsza”.

Koło zajmuje się również wieloma sprawami dotyczącymi miasta Warszawy i województwa mazowieckiego. Między innymi skierowano pisma do właściwych urzędów w sprawie: zwiększenia zasięgu sieci rowerowej (wypożyczalnie rowerów miejskich, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych), wycinki drzew przeprowadzonych i planowanych w parkach warszawskich i w okolicznych miejscowościach, problematyki odpadów (budowa spalarni, nielegalne wysypiska, niebezpieczne odpady), usuwania azbestu. Zarząd Koła wielokrotnie interweniuje, gdy społeczności lokalne sygnalizują problemy dotyczące jakiegoś obszaru, pojedynczych osób bądź grupy mieszkańców.       

Prezes: Małgorzata Bolek
Adres: Koło Warszawskie, ul. Mazowiecka 16/11, 00-052 Warszawa
E-mail: pkeom.info@gmail.com

Poprzedni artykuł Następny artykuł