Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Projekty

Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym

Niemieckie samorządy i społeczności lokalne od lat angażują się ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Wiele polskich miast i gmin idzie w ich ślady, wdrażając równie skuteczne, a często także innowacyjne rozwiązania. By wesprzeć ich działania, zrealizowaliśmy projekt służący wymianie doświadczeń polskich i niemieckich samorządów oraz budowie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym w Polsce.
dowiedz się więcej

Więcej kontroli nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej

1 kwietnia 2015 roku Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki rozpoczął realizację projektu „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie kontroli obywatelskiej nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną i poprawienie jakości Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) gmin.
dowiedz się więcej
Fotolia

Gospodarz z energią

Rozproszone małe źródła energii odnawialnej mogą zmienić oblicze polskiej wsi. Dlatego stworzyliśmy portal www.gospodarzzenergia.pl, który dostarcza rolnikom kluczowych informacji na ich temat i pomaga im w wyborze optymalnego rodzaju mikroinstalacji.
dowiedz się więcej
Fotolia
Strona 1 z 2