Transport

Zużycie paliwa mniejsze o 33% w ciągu 10 lat

Taki jest potencjał zastosowania technologii poprawiających efektywność paliwową w samochodach ciężarowych zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej przez firmę konsultingową Ricardo Energy & Environment na zamówienie Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu.

Zużycie paliwa mniejsze o 33% w ciągu 10 lat
Zużycie paliwa mniejsze o 33% w ciągu 10 lat

Ogólnym celem pracy jest przedstawienie nowej, opartej na dowodach, szczegółowej i wiarygodnej analizy technologii, które mogłyby doprowadzić do zmniejszenia zużycia paliwa przez samochody ciężarowe na rynku unijnym w latach 2020-2030. Punktem wyjścia była ocena, które z technologii uwzględnionych w amerykańskich regulacjach dotyczących pojazdów ciężarowych mogłyby znaleźć zastosowanie w UE. Przeprowadzone badanie odpowiada na pytania:

  • Jakie możliwości dają nowe technologie w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z samochodów ciężarowych w Europie?
  • Które technologie umożliwiają znaczne zmniejszenie zużycia paliwa w dostępnych obecnie samochodach w omawianych segmentach i jak duży jest potencjał redukcji?
  • Jaka jest efektywność kosztowa tych technologii?

Potencjał technologiczny i koszty zostały określone dla trzech segmentów pojazdów:

  • Furgonetek o całkowitej masie pojazdu pomiędzy 3,5 i 7,5 tony, wykorzystywanych do działalności dostawczej (i usługowej) na terenie miast;
  • Ciężarówek furgonów o całkowitej masie pojazdu około 12 ton, wykorzystywanych do regionalnej działalności dostawczej;
  • Zespołów ciągnik/przyczepa o całkowitej masie pojazdu wynoszącej zwykle 40 ton, wykorzystywanych na trasach długodystansowych.

Wśród badanych technologii znalazły się rozwiązania w zakresie m.in.: systemu wentylacji (turbodoładowanie i układ recyrkulacji spalin – EGR), zastosowania olejów o niskiej lepkości, wykorzystywania straconego ciepła i kontroli temperatury, skrzyni biegów i układu napędowego, aerodynamiki, opon i kół, hybrydyzacja.

Wyniki są zachęcające. Stwierdzono, że niemal wszystkie technologie, które amerykańskie badania uwzględniły w analizie wpływu regulacji prawnych (EPA RIA, 2016), mogą znaleźć zastosowanie w przypadku europejskich referencyjnych pojazdów ciężarowych. W Europie koszty paliwa są znacznie wyższe niż w USA, głównie ze względu na cła i podatki paliwowe. W praktyce prowadzi to do większej popularności niektórych technologii pozwalających zmniejszyć zużycie paliwa. Inwestycje w te technologie powinny zwracać się przewoźnikom w ciągu 3 lat. Po tym okresie niższe rachunki za paliwo zapewnią im realne oszczędności.

Więcej informacji w przetłumaczonym na język polski streszczeniu publikacji „Analiza potencjału i kosztów technologii stosowanych w pojazdach ciężarowych” – tutaj.

Cała analiza w języku angielskim jest dostępna na stronie Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu – tutaj.

Poprzedni artykuł Następny artykuł