Transport

Zbiór publikacji - transport, powietrze, zdrowie

Polecamy trzy nowe publikacje, wydane pod wspólnym tytułem \"Polskie miasta dla zdrowia. Jak ograniczyć koszty zdrowotne generowane przez transport?\", opublikowane w wyniku współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, które zawierają szeroki przekrój materiałów, dotykających różnych aspektów zanieczyszczenia powietrza w Polsce, szczególnie kwestii wpływu na zdrowie emisji transportowych na terenach miejskich.

Zbiór publikacji - transport, powietrze, zdrowie
Zbiór publikacji - transport, powietrze, zdrowie

W zbiorze znalazły się teksty i naukowe, i publicystyczne, ale wszystkim towarzyszy jedna idea – musimy chronić zdrowie, a zanieczyszczone powietrze mu zagraża. Dlatego też powinniśmy dokonywać w codziennym życiu właściwych wyborów, tak, by nie przyczyniać się do dalszego zanieczyszczania powietrza, którym wszyscy oddychamy. Musimy zwiększać świadomość społeczeństwa co do znaczenia tych wyborów, ponieważ powinny się one także przekładać na decyzje władz lokalnych, regionalnych i centralnych. Warto to mocno podkreślić - decyzje takie jak wspieranie termomodernizacji, zmiany w planowaniu przestrzennym czy rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego i ścieżek rowerowych powinny być przez rządzących podejmowane w oparciu o wyrażane przez społeczeństwo potrzeby i opinie - i tak wracamy do podstaw, czyli świadomości obywateli.

Dokumentem kluczowym, dostarczającym podstawy i wytycznych dla wyboru i zakresu tekstów, stanowił raport CE DELFT pt. „Health cost of air pollution in European cities and the linkage with transport”, wykonany dla EPHA (the European Public Health Alliance). Dokument ten został udostępniony publicznie podczas brukselskiego wydarzenia w dniu 21 października 2020 roku. Prezentowany e-book zawiera jego analizę, omówienie i krytykę.

Redaktorzy podkreślają, że zdecydowali się zamieścić dostarczone artykuły i materiały bez ingerencji merytorycznej, by uszanować stanowisko Autorów, a także zachęcić czytelników do szerszej dyskusji, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów mogących wywołać kontrowersje. Mając powyższe na uwadze nie prezentują też własnego stanowiska w sprawach poruszanych w tekstach.

PTPZ dziękuje autorom, instytucjom współpracującym, w tym Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, patronom i innym osobom wspierającym to wydanie, bez których publikacja by nie powstała. Dziękują też organizacji parasolowej EPHA i ludziom, którzy pomagali w pozyskiwaniu materiałów na temat skutków zanieczyszczenia powietrza i sposobów walki z tym problemem.

Linki do publikacji TUTAJ:

https://www.ptpz.pl/wp-content/uploads/2021/01/Jak-ograniczyc-koszty-zbiorowe-generowane-przez-transport-Tom-1-PDF.pdf

https://www.ptpz.pl/wp-content/uploads/2021/01/Jak-ograniczyc-koszty-zbiorowe-generowane-przez-transport-Tom-2-PDF.pdf

https://www.ptpz.pl/wp-content/uploads/2020/12/Polskie-Miasta-dla-Zdrowego-Powietrza-cz.-III.pdf

Publikacje zostały sfinansowane ze środków przyznanych Polskiemu Towarzystwu Programów Zdrowotnych przez European Public Health Alliance na podstawie porozumienia partnerskiego podpisanego w dniu 8 stycznia 2020 roku w celu realizacji polskiej części projektu zatytułowanego „Ograniczenie kosztów zdrowotnych emisji generowanych przez transport w miastach europejskich?” (ang. „Reducing health harmful transport emissions in European cities?”).

 

#CleanAirHealthyCities

Poprzedni artykuł Następny artykuł