Aktualności i archiwum Aktualności

Redukcje emisji w sektorach non-ETS w kontekście COP21

W środę, 16 grudnia, czyli zaledwie kilka dni po zakończeniu szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu Polski Klub Ekologiczny we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla (HBS) zorganizował konferencję na temat redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach non-ETS. W pierwszej części debaty eksperci podkreślali potrzebę realizacji polityki klimatyczno-energetycznej.

Redukcje emisji w sektorach non-ETS w kontekście COP21
Redukcje emisji w sektorach non-ETS w kontekście COP21

„Aż 195 państw, które emitują ponad 90% gazów cieplarnianych przyjęło porozumienie w Paryżu. Z pewnością umowa ta jest bardzo istotna dla unijnej polityki klimatycznej, a co się z tym wiąże wywrze bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w Polsce zarówno w sektorach ETS, jak i non-ETS.” – wspomina na wstępie Julia Michalak z demosEUROPA.

Podkreśliła również, że wyniki konferencji zmieniają pewne gospodarcze status quo oraz są czytelnym drogowskazem, w którą stronę świat będzie zmierzał, jeżeli chodzi o ryzyka związane z inwestowaniem w nowe technologie. Stanowią zatem bardzo istotną zmienną przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Marek Wasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dodał: „Biznes, który pojawił się na COP21, postrzegał wytyczony przez polityków plan osiągnięcia redukcji emisji w kategoriach szansy rozwoju, swego rodzaju mapy inwestycyjnej świata. Chciałbym, aby Polska analogicznie podchodziła do polityki klimatyczno-energetycznej, zastanowiła się, w jaki sposób chce transformować sektor energetyczny oraz jak promować nowe technologie.”

Dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, podkreślił, że warto spojrzeć na COP21, jako na szansę rozwoju, także na koszty związane z wdrażaniem polityki klimatycznej. Natomiast Julia Michalak z demosEUROPA, odnosząc się do wypowiedzi dr hab. Zbigniewa Karaczuna, dodała: „Mam nadzieje, że Paryż będzie punktem zwrotnym nie tylko dla świata, ale też dla Polski jeśli chodzi o długofalowe, holistyczne myślenie o transformacji energetycznej i gospodarczej, o nowych dźwigniach rozwoju i o modernizacji. Natomiast aktywność polski na COP21 zostanie przeniesiona na forum Unii Europejskiej w kolejnym miesiącach i latach, dzięki czemu będziemy w sposób konstruktywny uczestniczyć w dyskusjach o polityce klimatycznej UE, postrzegając ją jako szansę i bodziec dla dalszego rozwoju.”

„Jeżeli zaniechamy działań na rzecz polityki klimatycznej koszty, z jakimi będziemy musieli się mierzyć, związane ze zmianą klimatu, mogą sięgnąć od 800 mln do nawet 2 mld rocznie. Tego rodzaju wydatków można uniknąć, realizując cele polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i wdrażając postanowienia porozumienia zawartego w Paryżu podczas COP21.” – mówi Mark Nowakowski, z niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Środowiska (UBA).

„Musimy inwestować w ochronę klimatu. Wiemy, że to się opłaca. W przypadku transformacji energetyki niemieckiej już od 2030 roku będziemy czerpać zyski, czyli wyjdziemy na plus.” – dodaje pod koniec pierwszego panelu Mark Nowakowski.

Głównym założeniem umowy paryskiej jest zahamowanie wzrostu średniej temperatury globalnej znacznie poniżej 2 stopnia Celsjusza w porównaniu z czasami przedindustrialnymi, a nawet zatrzymanie go na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. To prawnie wiążące porozumienie przewiduje wieloletnie działania, które będą rewidowane i wzmacniane co 5 lat. Jednym z kluczowych elementów umowy jest zadeklarowana pomoc finansowa krajom rozwijającym się i najbardziej narażonym na skutki zmiany klimatu.

Materiały dodatkowe:
Prezentacja Julii Michalak, demosEUROPA
Prezentacja Mark Nowakowski, z niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Środowiska (UBA)

Zobacz relację z drugiej części konferencji

Poprzedni artykuł Następny artykuł