Transport

Parlament Europejski i Rada zgodne - w 2035 koniec emisyjnych samochodów

Przełomowy moment w procesie legislacyjnym dotyczącym ograniczania emisji z samochodów i furgonetek - negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą Europejską zakończyły się zgodą na zakończenie sprzedaży nowych samochodów i furgonetek generujących emisje, czyli w praktyce wszystkich z silnikami spalinowymi, do 2035 roku.

Parlament Europejski i Rada zgodne - w 2035 koniec emisyjnych samochodów
Parlament Europejski i Rada zgodne - w 2035 koniec emisyjnych samochodów

Organizacja Transport&Environment z zadowoleniem przyjęła przełomową decyzję, która może z Unii Europejskiej uczynić największa gospodarkę odchodzącą od produkcji zanieczyszczających powietrze i szkodzących klimatowi pojazdów. Jednak to nie koniec wyzwań. Teraz potrzebne będzie wprowadzenie kolejnych regulacji, które pomogą w ograniczeniu emisji z transportu drogowego w bieżącej dekadzie. Samochody i furgonetki są odpowiedzialne za około 16% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w Europie.

Julia Poliscanova, starszy dyrektor ds. pojazdów i elektromobilności w T&E, powiedziała: "Dni wypluwającego CO2, buchającego zanieczyszczeniami silnika spalinowego są wreszcie policzone. Minęło 125 lat od czasu, gdy Rudolf Diesel zrewolucjonizował wydajność silnika, ale prawodawcy zdecydowali, że następny rozdział zostanie napisany przez czystszy i lepszy pojazd elektryczny. Dla planety i dla ludzkiego zdrowia już najwyższy czas by to nastąpiło."

W ramach porozumienia, producenci samochodów będą zobowiązani do zmniejszenia emisji sprzedawanych nowych samochodów o 55% w 2030 roku, w porównaniu do 2021 roku, przed osiągnięciem 100% redukcji emisji CO2 pięć lat później. T&E oceniła, że cele na rok 2025 i 2030 są zbyt słabe, aby znacząco obniżyć emisje jeszcze w tej dekadzie i wezwała regulatorów do poprawy polityki w zakresie opodatkowania i opłat, aby dodatkowo zmotywować kupujących do wybierania i użytkowania samochodów o zerowej emisji. Aby uczynić samochody elektryczne bardziej dostępnymi, potrzebne będą również subsydiowane programy leasingowe, takie jak ten obiecany przez rząd francuski.

T&E powiedziała, że solidna strategia przemysłowa UE - w tym wymogi dotyczące lokalnej zawartości (ang. local content requirements, LCR) dla pojazdów elektrycznych i akumulatorów - jest konieczna, aby zapewnić europejskim producentom samochodów utrzymanie się w globalnym wyścigu o pozycję lidera w tej branży. LCR to przepisy nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek wykorzystywania w procesie produkcji towarów i usług lokalnych (w tym przypadku byłyby to towary i usługi unijne), tak by określona część wartości końcowej produktu (czyli samochodu) była generowana na miejscu (w Unii Europejskiej). Chińscy producenci pojazdów elektrycznych, którzy przez lata korzystali z dotacji i wspieranego przez państwo finansowania dla swoich łańcuchów dostaw, szybko zdobywają udział w rynku UE. W USA ustawa o obniżeniu inflacji stawia europejskich producentów w bardzo niekorzystnej sytuacji w stosunku do ich amerykańskich rywali.

Julia Poliscanova skomentowała: "Zagraniczni producenci samochodów zjadają obiad Europejczyków. UE bardzo potrzebuje wspólnej strategii dla swojego przemysłu samochodowego, która przyspieszy elektryfikację i uodporni europejskie miejsca pracy na przyszłe wstrząsy. Globalna konkurencja jest potrzebna dla efektu skali i innowacji, ale producenci powinni wytwarzać więcej pojazdów elektrycznych i baterii w Europie. Po stronie popytu Europa potrzebuje bezproblemowej sieci stacji ładowania i polityki, która pomoże rodzinom o średnich i niższych dochodach również korzystać z samochodów elektrycznych."

Regulatorzy zgodzili się również zwrócić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o znalezienie roli dla paliw syntetycznych (e-paliw) w pojazdach, które nie są objęte zakresem rozporządzenia, choć zapis w tej sprawie nie ma charakteru wiążącego.

Zanim porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady stanie się obowiązującym prawem, zostanie przekazane ministrom środowiska UE i Parlamentowi do ostatecznej ratyfikacji.

Źródło: T&E

Poprzedni artykuł Następny artykuł