Transport

Nowe ciężarówki zeroemisyjne od 2035 r. - apel europejskich NGO

Szeroka koalicja 39 organizacji ekologicznych, zdrowotnych i konsumenckich z całej Europy, w tym organizacje z Polski takie jak Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, wzywa Komisję Europejską do zapewnienia, by najpóźniej od 2035 roku wszystkie nowe samochody ciężarowe sprzedawane na rynku europejskim były zeroemisyjne.

Nowe ciężarówki zeroemisyjne od 2035 r. - apel europejskich NGO
Nowe ciężarówki zeroemisyjne od 2035 r. - apel europejskich NGO

Mimo że stanowią tylko 2% pojazdów na drogach, samochody ciężarowe odpowiadają za ponad jedną czwartą emisji z transportu drogowego w Unii Europejskiej, a ich udział w emisjach stale rośnie od 1990 roku. Ciężki transport drogowy jest również jednym z istotnych źródeł zanieczyszczenia powietrza - według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska powoduje 350 000 przedwczesnych zgonów rocznie w UE.

Nadchodzący wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zmiany norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężarowych (HDV) ma szansę wprowadzić ciężarówki na ścieżkę ku zerowej emisji, zdecydowanie bardziej odporną na przyszłe zagrożenia od obecnej. Bez zdecydowanych działań politycznych samochody ciężarowe mogą do 2050 roku pochłonąć nawet 37% kurczącego się budżetu węglowego UE (czyli ilości gazów cieplarnianych, które w teorii państwa unijne mogłyby jeszcze wyemitować bez doprowadzenia do przekroczenia przyjętego celu w zakresie wzrostu średniej globalnej temperatury, przy sprawiedliwym podziale zobowiązań redukcyjnych na poziomie światowym – w teorii, bo wielu naukowców już teraz mówi, że żadnego budżetu już nie mamy i każda wyemitowana tona CO2 niesie ze sobą coraz poważniejsze negatywne skutki).

Najwyższy czas na wyznaczenie daty zakończenia produkcji dla pojazdów ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym. Skuteczna realizacja takiego zobowiązania wymaga również wprowadzenia ambitnego celu średnioterminowego w zakresie redukcji emisji, na poziomie co najmniej 65% do 2030 roku, aby być gotowym na czas. Sygnatariusze listu tworzą szeroką koalicję 39 stowarzyszeń ekologicznych, zdrowotnych i konsumenckich z całej Europy, reprezentujących mieszkańców 14 krajów europejskich. Wzywają Komisję do zagwarantowania, że wszystkie nowe samochody ciężarowe będą miały zerową emisję najpóźniej do 2035 roku.

List (j. angielski) - TUTAJ 

Źródło: T&E

Poprzedni artykuł Następny artykuł