Transport

Największe firmy wzywają UE do przejścia na zeroemisyjne ciężarówki do 2035

Aż 44 europejskie firmy, w tym Siemens, Unilever i Maersk, dołączają do koalicji biznesowej apelującej o wyznaczenie na 2035 rok celu, aby wszystkie nowe ciężarówki sprzedawane w Unii Europejskiej były bezemisyjne Proponują wyłączenie z tego zobowiązania na dodatkowe pięć lat ciężarówek specjalistycznych.

Największe firmy wzywają UE do przejścia na zeroemisyjne ciężarówki do 2035
Największe firmy wzywają UE do przejścia na zeroemisyjne ciężarówki do 2035

UE musi wykazać się przywództwem i zadbać o dobro klimatu oraz o konkurencyjność naszej grupy państw. W ocenie szerokiej biznesowej koalicji 44 firm [1], te cele da się osiągnąć poprzez zapewnienie, że wszystkie nowe ciężarówki będą bezemisyjne od 2035 r.. W liście do Komisji Europejskiej, pod którym podpisały się znane na całym świecie marki, w tym Siemens, Maersk, Unilever i PepsiCo/, koalicja pisze, że termin zakończenia sprzedaży emisyjnych pojazdów ciężarowych do 2035 roku jest nie tylko osiągalny, ale i konieczny, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Cel zeroemisyjny do 2035 r. dla nowych cieżkich pojazdów towarowych nie tylko jest konieczny ze względu na kryzys klimatyczny, ale zapewniłby producentom pojazdów pewność inwestycyjną, która umożliwiłaby im zwiększenie oferty pojazdów elektrycznych i napędzanych ekologicznym wodorem. Główni producenci samochodów ciężarowych już ogłosili, że do 2030 roku połowa ich sprzedaży będzie zeroemisyjna [2], ale potrzebne są wiążące regulacje, aby inwestycje i zwiększenie podaży nastąpiły na czas. Koalicja mówi, że niektórym niszowym kategoriom pojazdów, takim jak ciężarówki budowlane, można dać czas na dostosowanie się do 2040 roku. W nadchodzących miesiącach Komisja Europejska opublikuje swoją propozycję dotyczącą nowych celów w zakresie ograniczania emisji CO2 z ciężarówek.

Michelle Grose, wiceprezes, Global Logistics and Fulfilment, Unilever: „Dekarbonizacja naszej logistyki ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia naszego celu zerowej emisji netto do 2039 roku. Jako właściciel transportowanych towarów poczyniliśmy znaczne postępy w ograniczaniu emisji dzięki poprawie efektywności w krytycznych punktach procesu logistycznego i zmniejszeniu liczby ciężarówek poruszających się po drogach, ale jako branża możemy dokonać znacznie więcej. Wraz z naszymi partnerami EV100+ wysyłamy mocny sygnał do Komisji Europejskiej i szerszej branży, aby skierować wszystkie nowe samochody ciężarowe na ścieżkę zerowej emisji od 2035 roku. Rozwiązania dotyczące dekarbonizacji już istnieją – ale musimy zwiększyć podaż czystych samochodów ciężarowych”.

Aby to osiągnąć, potrzebne są także wyższe cele pośrednie redukcji emisji CO2 dla producentów ciężarówek o -30% w 2027 r. i -65% w 2030 r. Jak pisą firmy, zapewnią one wzrost podaży czystszych samochodów ciężarowych w drugiej połowie tej dekady. Według wszystkich szacunków dostępnych na rynku już w 2025 roku ciężarówki z bateryjnym napędem elektrycznym zaczną konkurować cenowo z ciężarówkami z silnikiem Diesla. Po tym terminie każdy przewoźnik będzie chętniej inwestował w ciężarówki z akumulatorami, aby zachować konkurencyjność.

Torben Carlsen, dyrektor generalny DFDS, wiodącej europejskiej firmy transportowej i logistycznej: „Dekarbonizacja transportu ciężkiego do 2035 r. jest realistyczna, ale wymaga ambitnych decyzji i znacznych inwestycji. Wraz z uruchomieniem pierwszej ze 125 elektrycznych ciężarówek firmy DFDS i pojawieniem się pozostałych w 2023 r., nasze inwestycje wpływają na rzeczywistość. Jednak nie sprostamy wszystkim wyzwaniom bez szybkiego wdrożenia infrastruktury ładowania i infrastruktury tankowania. Aby odnieść sukces w tej transformacji, potrzebujemy ambitnego celu dotyczącego samochodów ciężarowych o zerowej emisji do 2035 r. i wystarczającej, zapewnionej na czas przepustowości sieci elektrycznej”.

Firmy wzywają również unijnych prawodawców do jak najszybszego sfinalizowania celów w zakresie infrastruktury ładowania i tankowania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. Przegląd prawa w 2024 roku powinien zapewnić, by cele były zgodne z oczekiwanym wprowadzaniem na rynek ciężarówek elektrycznych i wodorowych. Ukierunkowane wsparcie finansowe będzie również potrzebne dla wczesnych użytkowników oraz MŚP, aby sprostać wciąż jeszcze wyższym kosztom zakupu bezemisyjnych samochodów ciężarowych.

Sandra Roling, dyrektor ds. transportu w Grupie ds. Klimatu: „Popieramy politykę Komisji Europejskiej sprzyjającą odejściu od samochodów ciężarowych napędzanych paliwami kopalnymi na rzecz czystych, zeroemisyjnych alternatyw, które nie tylko zapewnią zgodność z unijnymi i międzynarodowymi celami klimatycznymi, ale także wesprą przyszłą konkurencyjność europejskiego przemysłu. Członkowie naszej inicjatywy EV100+ są liderami na tej drodze, ponieważ zobowiązali się do przestawienia swoich międzynarodowych flot najcięższych pojazdów ICE na zerową emisję do 2040 r. Wyraźny cel wycofania ze sprzedaży średnich i ciężkich pojazdów towarowych z silnikami spalinowymi (ICE MHDV) do 2035 roku przyspieszy rozwój rynku poprzez zapewnienie pewności inwestycyjnej dla wszystkich zainteresowanych stron”.

Ciężarówki stanowią zaledwie 2% pojazdów na drogach, ale odpowiadają za ponad jedną czwartą emisji CO2 z transportu drogowego w UE [3]. Transport drogowy i pojazdy ciężarowe są również jednym z największych źródeł zanieczyszczenia pyłem zawieszonym (PM) i tlenkami azotu (NOx), które powodują około 350 000 przedwczesnych zgonów rocznie w UE [4].

Treść listu (j. angielski) - TUTAJ

Przypisy:

[1] Szeroka koalicja obejmuje producentów ciężarówek, przewoźników, spedytorów i sprzedawców detalicznych, dostawców energii, operatorów infrastruktury i firmy z całego łańcucha wartości elektromobilności i ekologicznego wodoru. Firmy 44 to:
APL Logistics, Arrival (UK), Avere, Avitron (PL), Cargotec (FI), CEE GTI – Central & Eastern European Green Transport Initiative, Calstart/ Drive to Zero, Contargo (DE), CNL – Council for sustainable logistics (AT), Currys, DFDS, Elocity (PL), Ekoen (PL), Ekoenergetyka (PL), Emobility Work Hub (PL), Climate Group EV100+, Colruyt Group, Fastned, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych (PL), LKW Walter (AT), Lime, Maersk (DK), Milence (former CVC Europe), Nippon Express, Novo Nordisk (DN), Oatly (SE), Orsted (DN), PIRE – Polish Chamber of Electromobility Development (PL), Platform for Electromobility, PepsiCo,  PSPA – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PL), Royal Mail (UK), Siemens (DE), SEVA – Slovak Electric Vehicle Association (SL), Schachinger Logistik (AT), Smart Freight Center, Swiss Post (CH), Stacjeladowania (PL), Tevva, Unilever, Van der Wal (NL), Vattenfall (SE), Volta Trucks (SE), WattEV (US).

[2] Transport & Environment (2021). Easy Ride: dlaczego cele UE w zakresie emisji CO2 dla ciężarówek są nieodpowiednie na lata 2020. Link.

[3] UNFCCC (2019). Dane GHG z UNFCCC. Link.

[4] Europejska Agencja Środowiska (2021). Źródła i emisje zanieczyszczeń powietrza w Europie. Link. Skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w Europie. Link.


Źródło: T&E

Poprzedni artykuł Następny artykuł