Transport

Ministrowie UE popierają szybsze odchodzenie od ciężarówek diesla

Ministrowie środowiska krajów członkowskich Unii Europejskiej poparli cele w zakresie redukcji emisji CO2 dla samochodów ciężarowych zaproponowane przez Komisję Europejską. Posłowie Parlamentu Europejskiego powinni jednak w swoim stanowisku przyjąć zobowiązanie do głębszej redukcji emisji do 2030 roku i rozszerzyć cele na wszystkie typy ciężarówek.

Ministrowie UE popierają szybsze odchodzenie od ciężarówek diesla
Ministrowie UE popierają szybsze odchodzenie od ciężarówek diesla

Ministrowie zdecydowali, że producenci pojazdów ciężarowych będą musieli, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, obniżyć średnią emisję z nowych ciężarówek o 45% w 2030 roku, 65% w 2035 roku i 90% w 2040 roku. Jednak organizacja Transport & Environment (T&E) wezwała Parlament Europejski do zwiększenia celu na rok 2030, aby europejscy producenci samochodów ciężarowych byli w stanie konkurować z zagranicznymi rywalami wchodzącymi na rynek UE.

Fedor Unterlohner, kierownik ds. drogowego transportu towarów w T&E, powiedział: "UE zrobiła ważny krok w kierunku czystszego transportu ciężarowego. Wspierając cele Komisji, rządy ustanowiły minimalny standard dekarbonizacji sektora. Wzywamy teraz posłów do PE do wzmocnienia tego standardu dla 2030 roku. Producenci ciężarówek potrzebują wyraźnego sygnału, aby w pełni zaangażować się w rozwój rynku bezemisyjnych ciężarówek i konkurować z Teslą oraz chińskimi rywalami".

T&E z zadowoleniem przyjęło odrzucenie przez ministrów luk prawnych dotyczących e-paliw i biopaliw, które nie przydadzą się do ograniczenia emisji tego sektora, ponieważ są albo niezrównoważone, albo potrzebne w innych sektorach, w których nie ma możliwości wyboru, albo są one znacznie mniejsze, takich jak lotnictwo i żegluga. T&E stwierdziło, że dla przewoźników i spedytorów korzystanie z e-paliw zwiększyłoby całkowity koszt posiadania ciężarówki nawet o 50%, nawet przy produkcji w najbardziej optymistycznych warunkach. W przeciwieństwie do elektrycznych ciężarówek bateryjnych, pojazdy zasilane tymi paliwami nadal emitują toksyczne zanieczyszczenia powietrza szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

Fedor Unterlohner powiedział: "Przemysł naftowy i gazowy mocno lobbował na rzecz biopaliw i e-paliw, aby stworzyć sytuację, w której możliwie najwięcej ciężarówek napędzanych paliwami kopalnymi będzie nadal wprowadzanych do floty w nadchodzących dziesięcioleciach i utrzyma popyt na te paliwa. Wzywamy Parlament Europejski do przyłączenia się do Rady i powiedzenia "nie" tym paliwom Frankensteina, które są desperacką próbą utrzymania silników spalinowych przy życiu przez koncerny naftowe".

T&E skrytykowało decyzję ministrów środowiska o wyłączeniu z celów redukcji emisji niektórych typów ciężkich pojazdów, takich jak śmieciarki, ciężarówki budowlane i małe ciężarówki jeżdżące po naszych miastach. T&E wezwało europosłów do zawężenia tych wyłączeń, które w obecnej formie doprowadzą do tego, że cele klimatyczne nie będą dotyczyły około 20% sprzedawanych pojazdów ciężkich.

Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego podejmie decyzję w sprawie standardów emisji CO2 dla samochodów ciężarowych 24 października tego roku.

Źródło: T&E

Poprzedni artykuł Następny artykuł