Projekty

Gospodarz z energią

Rozproszone małe źródła energii odnawialnej mogą zmienić oblicze polskiej wsi. Dlatego stworzyliśmy portal www.gospodarzzenergia.pl, który dostarcza rolnikom kluczowych informacji na ich temat i pomaga im w wyborze optymalnego rodzaju mikroinstalacji.

Gospodarz z energią
Gospodarz z energią

Rosnące koszty energii i niska jakość usług energetycznych na wsi powodują, że polscy rolnicy coraz częściej interesują się odnawialnymi źródłami energii. Inwestycja we własne, niezależne instalacje i wytwarzanie energii na potrzeby swojego gospodarstwa daje im szansę obniżenia kosztów produkcji rolnej i zwiększenia konkurencyjności. Obecnie do wyboru jest wiele rodzajów mikroinstalacji OZE. Jednak rolnicy nie zawsze wiedzą, które źródło wybrać oraz przede wszystkim gdzie szukać informacji na ich temat.

Odpowiedzią na ich potrzeby jest projekt „Gospodarz z energią. Promocja rozproszonej mikrogeneracji opartej na lokalnych zasobach odnawialnych na terenach wiejskich” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki podjął się organizacji całego przedsięwzięcia we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej i Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Z kolei patronem medialnym został portal rolniczy www.gospodarz.pl.

Ideą projektu jest przekazanie rolnikom w jasny i przystępny sposób rzetelnej wiedzy, która ułatwi im podjęcie decyzji w sprawie inwestowania w źródła energii elektrycznej i ciepła.

Przy pomocy prostego narzędzia internetowego rolnicy mogą dowiedzieć się, jak dopasować instalację OZE do struktury zużycia energii w ich gospodarstwie. Wystarczy, że odpowiedzą na kilka prostych pytań. Dzięki temu wybór mikroinstalacji będzie przemyślany oraz dostosowany do ich możliwości finansowych.

Na stronie www.gospodarzzenergia.pl został udostępniony wyjątkowo bogaty zestaw informacji na temat aż 6 rodzajów mikroinstalacji OZE, w tym: kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, kotłów na biomasę, gruntowych pomp ciepła, mikrobiogazowni. Z kolei w poradniku inwestora znajdują się praktyczne informacje na temat tego, jak wygląda rynek technologii OZE, na czym polegają procedury administracyjne i jakie są sposoby finansowania inwestycji we własne mikroźródła. Temat mikrogeneracji OZE przybliżają rolnikom również zamieszczane na stronie reportaże filmowe, prezentujące m.in. wypowiedzi ekspertów na temat możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł na wsi, a także sondy i przygotowane na ich podstawie raporty.

Działania projektu „Gospodarz z energią. Promocja rozproszonej mikrogeneracji opartej na lokalnych zasobach odnawialnych na terenach wiejskich” będą realizowane od listopada 2013 do października 2014 roku. 

Polski Klub Ekologiczny  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego RolnictwaInstytut Energetyki Odnawialnej  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poprzedni artykuł