Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Powstał europejski sojusz na rzecz zeroemisyjnego transportu ciężarowego

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 5 minut

Powstał europejski sojusz na rzecz zeroemisyjnego transportu ciężarowego

Grupa osiemnastu firm i organizacji, kluczowych europejskich graczy w transporcie drogowym, zrzeszona w nowej koalicji European Clean Trucking Alliance (ECTA), wzywa UE do przyspieszenia przejścia na zeroemisyjne ciężarówki, aby osiągnąć cele emisyjne proponowanego unijnego prawa klimatycznego do 2030 roku i uczynić Europę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

ECTA skupia szeroką i różnorodną grupę europejskich podmiotów w transporcie drogowym towarów, takich jak wiodące firmy, stowarzyszenia i organizacje społeczeństwa obywatelskiego (patrz lista członków poniżej), które silnie angażują się w przyspieszenie ograniczania emisji z pojazdów ciężarowych w UE i popierają wprowadzanie na rynek nowych bezemisyjnych technologii.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu, mówi: „Zielona odbudowa jest dobra dla naszego zdrowia, gospodarki i miejsc pracy. Z zadowoleniem przyjmuję powstanie kolejnej imponującej grupy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i obywateli z całej Europy, którzy wspólnie popierają ten cel. European Clean Trucking Alliance proponuje stolicom europejskim konkretny projekt, który należy uwzględnić w planach odbudowy gospodarczej: dekarbonizację flot pojazdów ciężarowych. Korzystając z Europejskiego Zielonego Ładu jako kompasu, Koalicja może przyspieszyć przejście w kierunku zeroemisyjnego przewozu towarów w celu zapewnienia zdrowszej przyszłości i silniejszej gospodarki.

Członkowie biznesowi ECTA to główni przewoźnicy, logistycy i firmy zajmujące się towarami konsumpcyjnymi w Europie i poza nią. Wspólnie zatrudniają ponad 1,6 miliona ludzi na całym świecie i mają roczne przychody w wysokości ponad 325 miliardów euro. Ta ostatnia wartość jest porównywalna z PKB Danii [1]. Organizacje, które przystąpiły do ECTA, należą do stowarzyszeń i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z najsilniejszą siecią członków i największym doświadczeniem w obszarze transporcie i mobilności na poziomie europejskim. Międzynarodowa Rada ds. Czystego Transportu pełni rolę obserwatora technicznego.

Stientje van Veldhoven, Minister Środowiska Niderlandów i przewodniczący Sojuszu ds. Dekarbonizacji Transportu, mówi: „Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, widząc, że najwięksi europejscy właściciele i operatorzy flot inicjują dziś European Clean Trucking Alliance. Jest efektywne; jest opłacalne; trzeba zacząć działać na rzecz zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych i cieszę się, że gracze branżowi komunikują teraz to przesłanie w UE. Chciałbym zobaczyć, jak możemy przyspieszyć rozwój rynku samochodów dostawczych i ciężarówek o zerowej emisji w ramach odbudowy po Covid-19. Potrzebujemy się nawzajem. Potrzebujemy Ciebie, Ty potrzebujesz nas i razem możemy szybciej iść do przodu.

Andreas Scheuer, Minister Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Niemiec, mówi: „Chcę mobilności, która jest nowoczesna, przyjazna dla środowiska i czysta. Zmiana klimatu przekształca nasz świat. Musimy zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem, jakie stanowi i przemyśleć mobilność. W tym celu potrzebujemy ścisłej wymiany pomysłów i doświadczeń w Europie. W tej sytuacji Europejski Sojusz na rzecz Czystego Transportu Ciężarowego może stać się ważnym katalizatorem zmian. Życzę Sojuszowi udanego startu.

Około 40 milionów pojazdów dostarcza towary w całej Europie [2], a ciężarówki przewożą ponad trzy czwarte wszystkich towarów transportowanych drogą lądową [3]. Ponieważ przewiduje się, że do 2050 roku towarowy transport drogowy się podwoi [4], ECTA ma na celu wsparcie UE w opracowaniu i wdrażaniu polityk zrównoważonego transportu drogowego towarów w celu radykalnego ograniczenia emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza.

Teresa Ribera, czwarta wicepremier i Minister ds. Transformacji Ekologicznej i Wyzwań Demograficznych Hiszpanii, mówi: „Dążenie do zerowej emisji jest globalne, międzysektorowe i nie do zatrzymania, a w tym kontekście przechodzenie w kierunku czystych technologii staje się bardziej ewidentne we wszystkich segmentach transportu drogowego. Inicjatywy takie jak European Clean Trucking Alliance zapewniają niezbędne przywództwo oraz zainteresowanie i zdolności sektora transportu do przewidywania i odważnego rozwiązywania problemu emisji z przewozu towarów oraz do przekształcania działalności w tym obszarze w czysty łańcuch dostaw, przy jednoczesnym przyciąganiu nowych talentów do tej branży i budowaniu odpornego biznesu przygotowanego na ryzyka klimatyczne.

W swoim pierwszym komunikacie „Europejska szansa na dekarbonizację sektora drogowego transportu towarowego” ECTA wzywa Komisję Europejską, aby priorytetem stało się przejście na samochody ciężarowe o zerowej emisji, aby osiągnąć ambitne cele w zakresie ograniczania emisji proponowane w unijnym prawie klimatycznym do 2030 roku i uczynić Europę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Pascal Canfin, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego, powiedział: „Z zadowoleniem przyjmuję utworzenie European Clean Trucking Alliance. Aby Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku, musimy wspierać przedsiębiorstwa, które podejmują konkretne zobowiązania do wdrażania ekologicznych rozwiązań, które obniżą emisyjność sektora transportu drogowego i przyspieszą przejście do zeroemisyjnej mobilności w Europie.

Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska, mówi: „Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że europejski biznes popiera redukcję emisji w transporcie. Jest wiele pracy do wykonania, by pokonać ograniczenia techniczne. Z powodzeniem działaliśmy na rzecz czystego autobusowego transportu miejskiego, co jest pierwszym ważnym krokiem. Było to jednak możliwe na krótkich, przewidywalnych trasach, z którymi nie mamy do czynienia w przypadku ciężkiego transportu drogowego na duże odległości. Aby osiągnąć nasz cel, potrzebujemy silnej współpracy wszystkich podmiotów: biznesu, przemysłu wytwórczego i organów regulacyjnych.

W 2019 roku UE po raz pierwszy przyjęła cele dotyczące zmniejszenia średnich emisji z nowych samochodów ciężarowych na 2025 i 2030 rok[5]. Sojusz wzywa UE do podjęcia dalszych kroków w ramach programu pracy Komisji Europejskiej i „przedstawienia jasnej ścieżki i strategii politycznej umożliwiającej upowszechnienie zeroemisyjnych pojazdów i infrastruktury”.
Ponieważ państwa członkowskie UE rozważają teraz kierunki inwestycji w odbudowę gospodarki w odpowiedzi na kryzys Covid-19, ECTA wzywa je „do ochrony miejsc pracy i wspierania długoterminowych zrównoważonych rozwiązań, które zapewnią dekarbonizację sektora transportu drogowego”.

 Polskim członkiem ECTA jest firma No Limit Logistics. Prezes jej zarządu Marcin Blauth powiedział: „No Limit Logistics aktywnie wspiera cele ECTA. Wykonując operacje biznesowe, koncentrujemy się na rozwiązaniach służących dekarbonizacji transportu. Jesteśmy w wiodącej grupie firm logistycznych dbających o ochronę środowiska.

 

Przypisy:

[1] Bank Światowy, Produkt krajowy brutto według kraju, 2019

[2] ACEA, Raport: Vehicles Use in Europe, 2019

[3] Eurostat, Energia, Statystyki Transport i Środowisko, 2019

[4] OECD International Transport Forum, Towards Road Freight Decarbonisation, 2018

[5] Unia Europejska, Rozporządzenie (EU) 2019/1242, 2019

Więcej o ECTA: www.clean-trucking.eu, lista członków - TUTAJ

Źródło: T&E, ECF