Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Komisja Europejska planuje transformację transportu

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Komisja Europejska planuje transformację transportu

Strategię Komisji Europejskiej w zakresie mobilności, wyznaczającą kurs odejścia od paliw kopalnych, organizacja Transport i Środowisko (T&E) przyjęła z zadowoleniem. Krytykuje jednak duże uzależnienie od biopaliw zamiast przechodzenia na elektropaliwa w transporcie morskim i lotniczym. Takie podejście grozi katastrofą ekologiczną podobną do tej, jaka miała już miejsce w związku z wcześniejszymi regulacjami UE w zakresie biopaliw. Jeśli chodzi o transport drogowy, nowa strategia stanowi ważny krok w kierunku elektryfikacji samochodów osobowych i ciężarowych, chociaż władza wykonawcza UE w dalszym ciągu unika odpowiedzi na pytanie o to, kiedy w Europie zostaną sprzedane ostatnie samochody z silnikami spalinowymi.

Komisja chce, aby do 2030 roku samoloty i statki zaczęły stosować paliwa alternatywne. Planuje jednak, że większość z nich będzie pochodzić z biopaliw, a tylko niewielka część z paliw opartych na wodorze, takich jak amoniak czy e-kerozyna.[1] T&E uważa, że zależność od biopaliw jest sprzeczna ze strategią Komisji dotyczącą wodoru, jak również z jej ambicją powstrzymania wylesiania. Niedawno opracowana analiza pokazuje, że Europa może zwiększyć produkcję e-paliw wystarczająco, aby zasilić wszystkie swoje samoloty i statki do 2050 roku.

William Todts, dyrektor wykonawczy w T&E, powiedział: "To dobrze, że UE poważnie podchodzi do problemu ochrony klimatu w lotnictwie i żegludze, ale biopaliwa nie są rozwiązaniem. Ostatnia europejska przygoda z biopaliwami była fiaskiem, które przyczyniło się do wylesiania na całym świecie. Obecnie mamy świetną alternatywę w postaci odnawialnych paliw wodorowych, które są nie tylko czystsze, ale również stanowią dużą szansę rozwojową dla przemysłu".

W ramach tej strategii do końca dekady na drogach Europy pojawi się co najmniej 30 milionów samochodów elektrycznych. T&E szacuje, że jest to zgodne z planem Komisji dotyczącym zwiększenia do 2030 roku celu redukcji emisji CO2 dla producentów samochodów do 50%. Po raz pierwszy Komisja zobowiązała się również do podjęcia działań w zakresie dekarbonizacji floty przedsiębiorstw, co może zaowocować nowymi przepisami przyspieszającymi elektryfikację samochodów firmowych i flot miejskich (przyp. jednostek samorządu terytorialnego). W dokumencie zapisano także zobowiązanie unijnej administracji do dokonania w 2022 r. przeglądu norm emisji CO2 dla producentów ciężarówek do 2030 roku, w celu zapewnienia silniejszego impulsu do zwiększenia oferty pojazdów elektrycznych i wodorowych.

William Todts podsumował: "To kolejny krok w kierunku całkowitej elektryfikacji pojazdów osobowych i ciężarowych. Jednak Komisja wciąż uchyla się od odpowiedzi na kluczowe pytanie: kiedy Europa zakończy sprzedaż pojazdów z silnikami zanieczyszczającymi środowisko? Wielka Brytania, Kalifornia, a nawet producenci samochodów, tacy jak Volvo, stwierdzili, że rok 2035 to dobry termin zakończenia sprzedaży samochodów zanieczyszczających środowisko. Nadszedł czas, aby Europa również zapewniła producentom pojazdów, konsumentom i obywatelom jasność co do kierunku dalszych działań".

 

Przypisy:

[1] W odniesieniu do przyszłości paliw lotniczych, dokument roboczy służb administracyjnych Komisji dotyczący strategii mobilności stwierdza: "Największą część paliw odnawialnych i niskoemisyjnych do 2030 r. miałyby stanowić biopaliwa płynne, przy czym e-paliwa stanowiłyby od 0,7% do 2% zużycia energii (1% w scenariuszu MIX)". Dokument roboczy służb administracyjnych Komisji, s. 252.

W odniesieniu do przyszłości paliw żeglugowych, dokument roboczy Komisji stwierdza: "Biopaliwa ciekłe stanowiłyby 39-40% koszyka paliw do 2050 r., podczas gdy e-paliwa zapewniłyby dodatkowy wkład (sic) na poziomie 19-20%. Przewiduje się, że niskoemisyjny gaz (bio-LNG i e-gaz) będą stanowić od 20 do 22 % mieszanki paliwowej, a wodór kolejne 7-8 %.

"Przewiduje się, że udział żeglugowego oleju napędowego i ciężkiego oleju opałowego zmniejszy się znacznie w miarę upływu czasu. W rezultacie intensywność emisji CO2 (wyrażona w tonach CO2 na tonokilometr) ma spaść do 2030 roku, w stosunku do 2015 roku, od 13% w mniej ambitnym scenariuszu MIX-50 (15% w MIX), do 21% w ALLBNK. Przewiduje się, że do 2050 roku intensywność emisji CO2 zmniejszy się o 89-91%". Dokument roboczy służb administracyjnych Komisji, s. 254.

 

Strategia Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności przedstawiona przez Komisję Europejską - TUTAJ.

Żródło: T&E