Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


Ochrona drzew w Siedlcach

Rok 2017 zaczął się od wielkiej wycinki drzew, którą umożliwiły wprowadzone w ubiegłym roku niekorzystne zmiany prawne. Dlatego, dla przeciwwagi, prezentujemy cenne lokalne działania naszego koła "Podlasie" w Siedlcach, związanego z ochroną drzew i zieleni miejskiej oraz podnoszeniem świadomości mieszkańców w tym zakresie.
dowiedz się więcej

Friends of the Earth International ma nową przewodniczącą

Karin Nansen, która poświęciła całe swoje życie na rzecz ochrony środowiska, została nową przewodniczącą Friends of the Earth International.
dowiedz się więcej

Rekomendacje dla samorządów w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń coraz częściej staje się priorytetem działań władz lokalnych. Wynika to z potrzeby ochrony klimatu oraz poprawy jakości powietrza, zapewniającej lepszy poziom życia. Jakie jednak kroki należy podjąć, aby uzyskać realną poprawę bieżącej sytuacji?
dowiedz się więcej

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG