Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


Dobre praktyki niemieckich samorządów

Zrównoważony transport w Bremie, konsultacje energetyczne w Schwabműnchen, profesjonalne doradztwo dla lokalnych przedsiębiorstw w Wiesbaden, organizacja Dnia działań na rzecz klimatu w Rostock czy modernizacja klimatyczna Bottrop w Zagłębiu Ruhry. To tylko kilka najciekawszych działań niemieckich samorządów na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
dowiedz się więcej

Polacy nie zgadzają się na zmiany w systemie ochrony środowiska

Aż 270 przedstawicieli samorządów, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych apeluje do premier Szydło i całego rządu, aby odrzucili nowelizacje ustaw dotyczących ochrony środowiska. Sygnatariusze podkreślają, że przyjęcie proponowanych regulacji oznacza centralizację systemu zarządzania przyrodą i degradację dotychczasowego dorobku.
dowiedz się więcej

Dobre praktyki polskich samorządów

Rozbudowanie infrastruktury dróg rowerowych i zintegrowanie jej z transportem zbiorowym na terenie całego Trójmiasta. Wprowadzanie inteligentnego systemu transportowego w Gliwicach. Możliwość przeprowadzenia bezpłatnych badań termowizyjnych w Poznaniu, wspieranie mieszkańców w wymianie starych pieców we Wrocławiu. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Siedlcach. To tylko kilka najciekawszych działań polskich samorządów na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
dowiedz się więcej

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG