Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


V edycja Forum Green Smart City

Podczas V edycji Forum Green Smart City na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w dniach 24-25 października 2019 roku, zostaną poruszone m.in. tematy wpływu zanieczyszczenia powietrza na występowanie zawału serca, wykorzystania technologii geoinfomatycznych w zarządzaniu zieloną infrastrukturą miasta oraz oświetlenia jako kluczowego elementu ekosystemu smart city.
dowiedz się więcej

Mniej samochodów znaczy więcej

Przedstawiamy briefing „Mniej (samochodów) znaczy więcej: Jak przejść od nowej do zrównoważonej mobilności?”, pokazujący możliwe wyniki rewolucji transportowych, których sygnały można już teraz dostrzec w europejskich miastach – transportu autonomicznego i połączonego, elektrycznego, współdzielonego, a także przemian urbanistycznych.
dowiedz się więcej

Czy gaz w transporcie obniża emisje?

Ciężarówki zasilane skroplonym gazem ziemnym (LNG) zanieczyszczają powietrze bardziej niż ciężarówki z silnikiem Diesla, zgodnie z testami drogowymi zleconymi przez rząd Holandii. Wyniki są sprzeczne z twierdzeniami producentów tych pojazdów, że ciężarówki na gaz zmniejszają emisję tlenków azotu (NOx) o ponad 30%.[1] [2] Organizacja Transport i Środowisko (T&E), która dziś publikuje wyniki testów, twierdzi, że rządy państw członkowskich UE powinny przestać zachęcać do wprowadzania na rynek ciężarówek LNG i znieść skrajnie niskie stawki podatkowe, z których korzysta to paliwo kopalne w transporcie w większości krajów.
dowiedz się więcej

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG