Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


Czy gaz w transporcie obniża emisje?

Ciężarówki zasilane skroplonym gazem ziemnym (LNG) zanieczyszczają powietrze bardziej niż ciężarówki z silnikiem Diesla, zgodnie z testami drogowymi zleconymi przez rząd Holandii. Wyniki są sprzeczne z twierdzeniami producentów tych pojazdów, że ciężarówki na gaz zmniejszają emisję tlenków azotu (NOx) o ponad 30%.[1] [2] Organizacja Transport i Środowisko (T&E), która dziś publikuje wyniki testów, twierdzi, że rządy państw członkowskich UE powinny przestać zachęcać do wprowadzania na rynek ciężarówek LNG i znieść skrajnie niskie stawki podatkowe, z których korzysta to paliwo kopalne w transporcie w większości krajów.
dowiedz się więcej

Żegnamy Bohdana Szymańskiego

Z wielkim smutkiem żegnamy się z naszym przyjacielem i wielkim autorytetem w dziedzinie ochrony środowiska. Bohdan Szymański od dziesięcioleci z ogromną wytrwałością i kulturą walczył o bezpieczną przyszłość dla nas wszystkich, bronił naszego prawa do czystego powietrza i wody, do otaczania się piękną przyrodą. Jego zrównoważone poglądy wybrzmiewały silnym głosem na tysiącach spotkań, w tym także na posiedzeniach komisji w Sejmie i Senacie.
dowiedz się więcej

Konieczna ocena wpływu wycieku na ekosystem Wisły

Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki z niepokojem odnoszą się do komunikatów o awarii oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie i zrzucie nieoczyszczanych ścieków miejskich do rzeki Wisły.
dowiedz się więcej

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG