Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


Apel o neutralność klimatyczną do premierów Polski, Czech i Węgier

Premierzy Polski, Czech oraz Węgier, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich obywateli, mają obowiązek poprzeć cel neutralności klimatycznej UE do 2050 roku na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej. We wspólnym apelu 42 organizacje pozarządowe z Europy Środkowej i Wschodniej wzywają nasz region do zrobienia razem niezbędnego kroku w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i sięgnięcia po dodatkowe korzyści wynikające z międzynarodowej współpracy.
dowiedz się więcej

Nestlé, Unilever i AB InBev wśród firm apelujących o więcej zeroemisyjnych samochodów dostawczych na drogach UE

Unikalny sojusz marek – w tym Nestlé, Unilever, REWE Group i AB InBev oraz wiele innych podmiotów – wzywa nową Komisję Europejską do przyjęcia celów sprzedaży samochodów ciężarowych i dostawczych o zerowej emisji. W liście 30 firm, przewoźników i organizacji pozarządowych oraz miast i regionów powiedziało nadchodzącemu szefowi klimatycznemu UE Fransowi Timmermansowi, że wiążące cele sprzedaży samochodów ciężarowych i furgonetek na 2025 i 2030 r. powinny stać się częścią jego Europejskiego Zielonego Ładu. Są potrzebne, aby pokonać barierę braku podaży zeroemisyjnych pojazdów.
dowiedz się więcej

Jaki biznes będzie zielony według UE?

Taksonomia to trochę niejasna nazwa nadana liście działań gospodarczych, które będą uważane za „zielone” w UE. Zagadnienie to było omawiane w salonach politycznych w Brukseli, ale wkrótce może się stać bardziej popularnym tematem rozmów i kontrowersji.
dowiedz się więcej

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG