Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


Poważne błędy w projekcie Stref Czystego Transportu

Grupa organizacji pozarządowych zgłosiła krytyczne stanowisko w sprawie projektu zmian w przepisach dotyczących Stref Czystego Transportu przedstawionego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt zawiera poważne błędy w praktyce uniemożliwiające skuteczne działanie Stref i ograniczenie w miastach zanieczyszczeń wytwarzanych przez pojazdy samochodowe.
dowiedz się więcej
Samochody w korku, spaliny

Jaki jest ślad środowiskowy Europy?

W dokumencie „Stan i prognoza 2020” Europejska Agencja Środowiska ostrzega, że „Środowisko Europy znajduje się w punkcie krytycznym ”[1]. Systemowe zmiany warunków ekologicznych będą miały daleko idące skutki dla zdrowia i dobrostanu ludzi, włączając choroby zakaźne, choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz zaburzenia psychiczne.
dowiedz się więcej
Dymiące kominy domów w mieście

Ekologiczne NGO wspierają Strajk Kobiet

My, niżej podpisane organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej, wyrażamy solidarność z setkami tysięcy ludzi wychodzących na ulice oraz ze Strajkiem Kobiet. W naszym przekonaniu państwo demokratyczne to państwo, w którym politycy i władze administracyjne rządzą w imieniu ludzi i dla ludzi. Uważamy, że kluczowe jest zapewnienie wszystkim pełni swobód obywatelskich i równouprawnienia.
dowiedz się więcej
ręce trzymające ziemię

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG