Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


Emisje CO2 z furgonetek - czas skierować je na właściwą drogę

Lekkie pojazdy dostawcze, zwane też furgonetkami, stanowią zaniedbany teren unijnej polityki w dziedzinie transportu drogowego, gdyż - w przeciwieństwie do swoich bezpośrednich konkurentów, czyli pojazdów ciężarowych - często nie podlegają regulacjom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, dotyczącym choćby bezpieczeństwa ruchu drogowego czy opłat drogowych. To zwiększa atrakcyjność tego typu pojazdów i po części wyjaśnia, dlaczego ich wykorzystanie rośnie, co z kolei przekłada się na wzrost emisji.
dowiedz się więcej

Organizacje deklarują wzmocnienie roli kobiet w debacie publicznej

Osoby i instytucje działające na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn podkreślają, że głos kobiet, stanowiących połowę naszego społeczeństwa, jest wciąż słabo słyszalny w debacie publicznej. Ekspertki zdecydowanie rzadziej niż eksperci pojawiają się w panelach dyskusyjnych, na debatach czy konferencjach. Chcemy to zmienić.
dowiedz się więcej

Normy emisji CO2 zmniejszają całkowity koszt posiadania ciężarówek w USA

Korzyści płynące z amerykańskich norm efektywności paliwowej dla samochodów ciężarowych znacznie przewyższają ich koszty, wynika z badania przeprowadzonego przez organizację Transport & Environment (T&E).
dowiedz się więcej

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG