Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


Transport ciężarowy: ryzyko wzrostu emisji o 10%

Europejski sektor transportu ciężarowego musi dokonać wyboru między dziesięcioprocentowym wzrostem emisji w ciągu najbliższej dekady a drogą prowadzącą ku redukcji emisji CO2, bardziej dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu Europy i większemu bezpieczeństwu energetycznemu. Strategia ukierunkowana na zeroemisyjny transport drogowy pozwoliłaby ograniczyć import ropy naftowej o miliard baryłek ekwiwalentu ropy do 2030 roku, wzmocnić PKB i stworzyć około 120 000 dodatkowych miejsc pracy netto w całej gospodarce.
dowiedz się więcej

Jak chronić klimat?

Dlaczego z wyzwaniem, jakim jest zmiana klimatu, powinniśmy się pilnie zmierzyć już teraz? Czemu problem dotyczy każdego z nas, niezależnie od tego, w jakim regionie świata mieszka i czym się zajmuje? Co możemy zrobić? Na te pytania odpowiada nasz poradnik dla aktywistów.
dowiedz się więcej

Fakty i mity polityki klimatycznej

Polityka klimatyczna jest tematem budzącym w Polsce kontrowersje. W mediach nadal pojawia się wiele sprzecznych ze sobą komunikatów. Jedni mówią, że musimy ograniczać emisje, a inni, że zmiana klimatu to problem wymyślony. Można się w tym pogubić. Dlatego w naszej broszurze obalamy popularne mity dotyczące polityki klimatycznej.
dowiedz się więcej

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG