Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


Mniej emisji CO2 z samochodów ciężarowych

Negocjacje w sprawie europejskich norm emisji CO2 dla samochodów ciężarowych na ostatniej prostej. Organizacje pozarządowe apelują do ministra Henryka Kowalczyka o poparcie progresywnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.
dowiedz się więcej

Wzrost 1.5 stopnia Celsjusza jako wyzwanie klimatyczne

Jakie są najważniejsze wnioski z międzynarodowej konferencji pt.: Czy możemy jeszcze zdążyć? 1.5 stopnia Celsjusza jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?, która odbyła się w Warszawie 7 listopada 2018 roku? Mamy do czynienia z kryzysem, musimy działać teraz i współpracować ze sobą. Proste?
dowiedz się więcej

Polskie miasta: NIE dla klimatycznej katastrofy

Podczas gdy delegaci na COP24 w Katowicach debatują o roli miast w ochronie klimatu, mieszkańcy Gdańska, Wrocławia i Krakowa apelują do włodarzy o powstrzymanie globalnej katastrofy.
dowiedz się więcej

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG