Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


Klimatyczna burza mózgów za nami

Cztery zespoły, 24 godziny kreatywnej pracy, wiele dyskusji i sporów, nawiązanie nowych kontaktów, to tylko wybrane efekty zakończonego 28 października krakowskiego Climathonu.
dowiedz się więcej

Przyszłość mobilności w Europie

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Koalicja Klimatyczna i Instytut Spraw Obywatelskich pozytywnie oceniły kompleksową propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą rozwoju mobilności w Europie, której podstawą jest komunikat „EUROPA W RUCHU. Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich”. Jego realizacja przyczyni się do obniżenia emisji z transportu drogowego.
dowiedz się więcej

Rozwój biopaliw zaawansowanych w Polsce

W Polsce biopaliwa są wytwarzane głównie ze zbóż i rzepaku. Na poziomie UE korzystanie z tych surowców jest obecnie ograniczane, m.in. ze względu na wpływ na światowy rynek żywności oraz zbyt małą redukcję emisji gazów cieplarnianych. Podczas debaty dotyczącej rozwoju biopaliw zaawansowanych w naszym kraju dr hab. Piotr Gradziuk, prof. Państwowej Akademii Nauk, z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawił wnioski z opracowania na ten temat.
dowiedz się więcej

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG