Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


Przyszłość mobilności w Europie

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Koalicja Klimatyczna i Instytut Spraw Obywatelskich pozytywnie oceniły kompleksową propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą rozwoju mobilności w Europie, której podstawą jest komunikat „EUROPA W RUCHU. Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich”. Jego realizacja przyczyni się do obniżenia emisji z transportu drogowego.
dowiedz się więcej

Rozwój biopaliw zaawansowanych w Polsce

W Polsce biopaliwa są wytwarzane głównie ze zbóż i rzepaku. Na poziomie UE korzystanie z tych surowców jest obecnie ograniczane, m.in. ze względu na wpływ na światowy rynek żywności oraz zbyt małą redukcję emisji gazów cieplarnianych. Podczas debaty dotyczącej rozwoju biopaliw zaawansowanych w naszym kraju dr hab. Piotr Gradziuk, prof. Państwowej Akademii Nauk, z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawił wnioski z opracowania na ten temat.
dowiedz się więcej

Czy Polacy przesiądą się do aut elektrycznych?

Szanse na to będą większe, jeżeli projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zostanie uzupełniony i właściwie wdrożony. W ocenie Koalicji Klimatycznej podstawy, takie jak prawidłowo wyznaczony cel wsparcia budowy infrastruktury, czy tworzenie zachęt do zakupu pojazdów elektrycznych, są dobre. Jednak potrzebne są poprawki.
dowiedz się więcej

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG