Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

 

Start

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

 
Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej

 


Potrzebujemy infrastruktury do ładowania e-ciężarówek

Unia Europejska mogłaby ograniczyć emisje dwutlenku węgla powodowane przez drogowy transport towarów o ponad jedną piątą (22%) w ciągu dekady, poprzez zobowiązanie największych miast do zapewnienia infrastruktury do ładowania dla ciężarówek elektrycznych. Takie są wnioski z analizy tras przewozu towarów, identyfikujące 173 miasta i obszary miejskie [1] na terenie UE, w tym także w Polsce, w których w 2030 roku powinny być ładowarki, aby europejski transport drogowy znalazł się na ścieżce do zerowej emisji.
dowiedz się więcej

Jaka odpowiedź na nakładające się kryzysy?

Unia Europejska przedstawiła swoją propozycję naprawy sytuacji po wstrząsach związanych z pandemią oraz przygotowania następnego pokolenia na kolejne wyzwania. Zaprezentowany plan nadal wymaga jednak dopracowania i wzmocnienia. Członkowie Koalicji Klimatycznej uważnie przyglądają się toczącej się debacie publicznej i dołączają do niej ze swoją wizją odpowiedzi na nakładające się kryzysy: klimatyczny, zdrowotny i gospodarczy.
dowiedz się więcej

Czy plan odbudowy gospodarki UE jest dość zielony?

Przedstawiony przez Komisję Europejską plan odbudowy, o wartości 1,85 biliona euro, może być historycznym krokiem naprzód dla Unii Europejskiej. W ocenie grupy Transport i Środowisko (T&E) może on przynieść zielony, zdrowy i sprawiedliwy powrót do „normalności”. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen proponuje „obligacje naprawcze” w celu sfinansowania planu „UE dla następnego pokolenia”, który dzięki narzędziom pomocowym ma nie pozostawić nikogo w tyle.
dowiedz się więcej

Zobacz wcześniejsze aktualności

  Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG