Aktualności i archiwum Aktualności

Redukcja emisji w sektorach non-ETS

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, reprezentujący Koalicję Klimatyczną, we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla (HBS) zaprasza na serię debat eksperckich dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS.

Redukcja emisji w sektorach non-ETS
Redukcja emisji w sektorach non-ETS

We wrześniu br. Unia Europejska przyjęła swoje stanowisko na Konferencję Stron Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu. Zgodnie z nim do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych na terenie Unii powinna zmniejszyć się o co najmniej 40%. Będzie to oznaczać konieczność wdrożenia działań redukcyjnych we wszystkich sektorach gospodarki.

Podstawowym instrumentem realizacji celów polityki klimatycznej UE jest europejski system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. EU ETS). Nie obejmuje on jednak wielu branż m.in. transportu, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki odpadami czy budownictwa. Stanowi to dość duży problem, ponieważ znacznie utrudnia osiągnięcie pożądanych celów redukcyjnych w tych właśnie sektorach. Dodatkowo sytuację komplikuje brak wytycznych, w jaki sposób osiągać wspomnianą redukcję emisji w branżach nieobjętych systemem EU ETS.

W związku z powyższym problemem PKE OM, przy wsparciu finansowym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, postanowił przeprowadzić szereg debat eksperckich mających na celu określenie potencjalnych możliwości i sposobów redukcji emisji z sektorów non-ETS. Spotkania pozwolą na wymianę doświadczeń w tym zakresie pomiędzy ekspertami i urzędnikami z Polski oraz Niemiec. Podczas każdej debaty eksperci obu krajów zaprezentują swoje opinie na temat możliwości i sposobów redukcji emisji w danym sektorze. Obecnie planujemy przeprowadzić trzy debaty:

  • 28 października 2015 roku - działania w sektorze budownictwa i gospodarki mieszkaniowej;
  • 18 listopada 2015 roku - działania w sektorze transportu;
  • 25 listopada 2015 roku - działania w sektorze rolnym.

Każda z nich rozpocznie się o 11.00 i potrwa trzy godziny. Wszystkie spotkania zostaną poprowadzone w języku polskim. Wyniki debat zostaną podsumowane podczas konferencji w dniu 16 grudnia 2015 roku. Planujemy także ich opublikowanie.

Wszystkich zainteresowanych powyższymi spotkaniami prosimy o kontakt: janek.karaczun940512@gmail.com

Poprzedni artykuł Następny artykuł