Aktualności i archiwum Aktualności

Ochrona pszczół motywem Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Ekologicznej

Z okazji obchodów Dnia Ziemi w środę 24 kwietnia 2024 roku w przedszkolu nr 413 w Warszawie w dzielnicy Ursus odbyła się XII edycja Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Ekologicznej dla dzieci pod hasłem „Okaż kulturę i chroń naturę”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Wydziału Ochrony Środowiska dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Fundacji ‘’Strefa Zieleni”, Fundacji Ekologicznej „Pszczoła Musi Być” oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, który był jednym z patronów konkursu.

Ochrona pszczół motywem Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Ekologicznej
Ochrona pszczół motywem Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Ekologicznej

Tegorocznym motywem przewodnim była ochrona pszczół i innych zapylaczy dziko żyjących przed gwałtownym zmniejszaniem się ich populacji. Niepokojące zmiany w ekosystemach przyrodniczych związane ze stosowaniem pestycydów, przeobrażaniem się klimatu wpływają na malejącą liczebność zapylaczy, powodując zaburzenia równowagi w różnorodności biologicznej, co w dalszej konsekwencji obniża plony owoców, warzyw i zbóż.

Celem Konkursu organizowanego przez dyrektor Hannę Załęską wraz z gronem pedagogicznym i Radą Pedagogiczną jest wzbudzanie zainteresowania dzieci tematyką ekologiczną, rozszerzanie wiedzy ekologicznej, popularyzacja postaw ekologicznych poprzez muzykę i śpiew, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za lokalne zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek oraz wdrażanie dzieci do poszanowania przyrody.

W jury Konkursu zasiadły: radna Dzielnicy Ursus Wanda Kopcińska jako przewodnicząca oraz reprezentująca Zarząd Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego Urszula Burkot, Prezeska Zarządu Fundacji „Strefa Zieleni” Ewa Sufin-Jacquemart i inspektorka Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursus Patrycja Szeptycka-Borowiec.

Przedszkole było udekorowane bardzo ciekawymi elementami scenografii, nawiązującej do życia pszczół. Były tam ule, kwiaty i same pszczoły. Przybywających gości powitało grono pedagogiczne i zaangażowana w organizację Konkursu mama przedszkolaka, która wcieliła się w postać pszczoły.

 Zestawienie dekoracji konkursowych ul pszczoły kwiaty

Konkurs otworzył popis artystyczny – śpiew i choreografia przedszkolaków z Przedszkola nr 413, nawiązujący tematem do ochrony zapylaczy. Występy były podzielone na dwie kategorie wiekowe: kategoria 3-4 latki oraz 5-6 latki.

Dzieci biorące udział w Konkursie przybyły z kilku placówek przedszkolnych. Miały pracowicie przygotowane przez rodziców stroje, w których można było dostrzec rzeczy z recyclingu. Śpiew do mikrofonu okazał się niemałym wyzwaniem dla małych artystów i artystek. Przydała się dziecięca odwaga, która towarzyszyła dziewczynkom i chłopcom i pomogła im wspaniale zaprezentować swoje umiejętności.

Po obradach jury wyłoniono laureatów konkursu.

W kategorii wiekowej 3-4 lata:

  • I miejsce: Nina Maksimowska
  • II miejsce: Tymoteusz Dyga
  • III miejsce: Iga Orzech
  • Wyróżnienie: Julia Adamczyk, Alicja Pastor

 W kategorii wiekowej 5-6 lat:

  • I miejsce: Antonina Kordalska
  • II miejsce: Małgorzata Rochwał, Stanisław Kozłowski
  • III miejsce: Gloria Łobaza
  • Wyróżnienie: Natalia Matysiak, Piotr Zieleśkiewicz, Gabriela Ludwinek.

 Wspólne zdjęcie nagrodzonych dzieci i patronów

Wszyscy biorący udział w Konkursie otrzymali nagrody, w tym także ufundowane przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki. Dodatkowo uczestnicy i widzowie zostali poczęstowani domowymi wypiekami przygotowanymi przez nauczycieli Przedszkola nr  413, organizatora Konkursu.

Składamy gratulacje za pomysł i organizację Konkursu.

Poprzedni artykuł Następny artykuł