Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Szlakiem Polskich Parków Narodowych

Jedno z działań proekologicznych przedsięwziętych przez Koło PKE OM w Mławie.