Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Rewizja ESR musi wzmocnić przepisy dotyczące krajowych działań na rzecz klimatu

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Rewizja ESR musi wzmocnić przepisy dotyczące krajowych działań na rzecz klimatu

Koalicja organizacji pozarządowych, w tym Transport & Environment (T&E), EEB, WWF, CAN Europe. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki i inne, zebrała się, by wspólnie domagać się wzmocnienia przepisów dotyczących krajowych działań i planowania w zakresie ochrony klimatu w ramach rewizji regulacji dotyczących wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR).

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (Effort Sharing Regulation, ESR) jest kluczowym unijnym rozporządzeniem dotyczącym klimatu, obejmującym 60% emisji w UE. Ma zasadnicze znaczenie dla wspólnych wysiłków UE na rzecz powstrzymania gwałtownych zmian klimatu. Ma ono również decydujące znaczenie dla odpowiedzialności państw członkowskich za przejście do społeczeństwa zeroemisyjnego oraz umożliwienia obywatelom rozliczania rządów z realizacji zobowiązań.

Z tych powodów grupa 17 organizacji pozarządowych wzywa współ-regulatorów do wprowadzenia w ramach przeglądu ESR znaczących poprawek do wniosku Komisji Europejskiej. Proponowane zmiany zapewniłyby zdecydowane wzmocnienie zobowiązania rządów do osiągnięcia przyjętych krajowych celów i dostosowania w ten sposób wysiłków UE do potrzeby zatrzymania wzrostu średniej temperatury globalnej na poziomie 1,5C zgodnie z porozumieniem paryskim. Ponadto zapewnione byłoby także wykorzystanie przez państwa członkowskie tych zmian jako narzędzia do wzmocnienia krajowych mechanizmów planowania i zarządzania wysiłkami redukcyjnymi w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (Governance Regulation).

Wspólne oświadczenie koalicji NGO (j. ang.) - TUTAJ

Źródło: T&E