Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Potrzebujemy infrastruktury do ładowania e-ciężarówek

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Potrzebujemy infrastruktury do ładowania e-ciężarówek

Unia Europejska mogłaby ograniczyć emisje dwutlenku węgla powodowane przez drogowy transport towarów o ponad jedną piątą (22%) w ciągu dekady, poprzez zobowiązanie największych miast do zapewnienia infrastruktury do ładowania dla ciężarówek elektrycznych. Takie są wnioski z analizy tras przewozu towarów, identyfikujące 173 miasta i obszary miejskie [1] na terenie UE, w tym także w Polsce, w których w 2030 roku powinny być ładowarki, aby europejski transport drogowy znalazł się na ścieżce do zerowej emisji.

Wśród głównych węzłów miejskich w Polsce, gdzie ładowarki będą potrzebne, znajdziemy między innymi miasta: Warszawę, Łódź, Poznań, Szczecin i Wrocław.

Przed tymi polskimi miastami stoi ogromne wyzwanie, bo do planów elektryfikacji transportu publicznego i rozwijania sieci ładowarek dla samochodów osobowych na potrzeby mieszkańców powinny jak najszybciej dodać także infrastrukturę do ładowania pojazdów ciężkich. Część tej pracy będzie też po stronie sektora prywatnego – szczególnie ładowarki w centrach logistycznych i magazynach. Jednak zarówno miasta, jak i firmy będą potrzebowały wsparcia finansowego, jeśli zmiany mają nastąpić tak szybko, jak jest to potrzebne z punktu widzenia ochrony zdrowia mieszkańców oraz środowiska – wyjaśnia Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.

W ocenie organizacji Transport i Środowisko (T&E) w przyszłym roku UE powinna wyznaczyć ambitne cele w zakresie dostępności ładowarek dla e-ciężarówek. Ich realizacja jest możliwa. Jak wynika z analizy, zapewnienie do 2030 roku 40 000 ładowarek w centrach logistycznych i publicznie dostępnych lokalizacjach wymagałoby inwestycji w wysokości 28 miliardów euro – co stanowiłoby mniej niż 0,5% proponowanego przez UE funduszu naprawczego po pandemii COVID-19 w wysokości 750 miliardów euro. Obecnie w UE inwestuje się 100 miliardów euro rocznie w infrastrukturę drogową.

Elektryczne ciężarówki są czyste, tańsze w eksploatacji i dostępne już dziś. Jednak brak europejskiej strategii odnośnie infrastruktury do ładowania i niedostateczna podaż pojazdów ze strony europejskich producentów ciężarówek blokują ten segment rynku. UE musi wyznaczyć ambitne cele w zakresie rozwoju infrastruktury i umożliwić flocie pojazdów ciężarowych uwolnienie się od emisji. Otworzy to drogę do czystych i cichych dostaw w miastach. Pojazdy zeroemisyjne podniosą jakość życia milionów Europejczyków zmniejszając zanieczyszczenie powietrza i poziom hałasu – tłumaczy Lucien Mathieu, analityk ds. transportu i elektromobilności T&E.

Jak wynika z analizy, zapewnienie tych ładowarek umożliwi obsługę pół miliona e-ciężarówek. Dzięki temu do 2030 roku aż 43% przejazdów ciężarówek w UE będzie wolne od emisji. Miasta i miasteczka skorzystałyby na tym, że czyste i ciche pojazdy realizują dostawy do domu i zaopatrują supermarkety.

Ustanawiane stref czystego transportu w polskich miastach, będzie ważnym elementem promocji zeroemisyjnych ciężarówek w miastach. Jeśli takie strefy zostaną wyznaczone, stworzymy popyt na takie pojazdy. Budowa infrastruktury do ładowania w centrach logistycznych będzie wtedy o wiele bardziej efektywna – zaznacza Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

T&E stwierdza, że przyszłoroczna nowelizacja dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFID) powinna koncentrować się wyłącznie na infrastrukturze elektrycznej i dla zielonego wodoru, aby regulacja była spójna z ambicjami klimatycznymi zawartymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Infrastruktura do tankowania ciężarówek zasilanych gazem ziemnym, który może być nawet pięciokrotnie gorszy pod względem zanieczyszczenia powietrza niż olej napędowy i którego wykorzystanie nie prowadzi do dekarbonizacji, powinna zostać wykluczona z regulacji. Tym samym również inwestycje w nią powinny zostać pozbawione wsparcia z funduszy UE. Ponadto w 2022 roku, w ramach przeglądu norm na 2030 rok, Unia Europejska powinna za pomocą bardziej ambitnych celów w zakresie redukcji CO2 nakłonić producentów ciężarówek do zwiększenia podaży pojazdów zeroemisyjnych.

Streszczenie raportu w j. polskim - TUTAJ.

Raport w j. angielskim - TUTAJ.

Raport - część druga, metodologia, w j. angielskim - TUTAJ.

Przypisy:
[1] Miasta i obszary miejskie to połączenie istniejących węzłów miejskich objętych rozporządzeniem TEN-T i „hotspotów” - miejsc największej intensyfikacji drogowego ruchu towarowego zidentyfikowanych na podstawie analizy T&E.

Źródło: T&E