Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Negocjacje klimatyczne w praktyce - warsztaty

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Negocjacje klimatyczne w praktyce - warsztaty

W drugiej połowie listopada w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie odbędą się warsztaty „W drodze na Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach. Negocjacje klimatyczne w praktyce” w formie przygotowanej przez ekspertów gry negocjacyjnej. Uczestnicy spotkań wcielą się w role negocjatorów i wezmą udział w symulowanych obradach stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu mających na celu obniżenie emisji CO2.

Według opublikowanego niedawno raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) powstrzymanie katastrofalnych w skutkach zmian jest możliwe przy założeniu, że uda się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o około 45% na przestrzeni nadchodzących 12 lat. A to oznacza, że działać musimy natychmiast.

Głównymi emitentami dwutlenku węgla są energetyka, transport, budownictwo, rolnictwo i przemysł. Skuteczne powstrzymanie zmiany klimatu będzie uzależnione od działań we wszystkich obszarach aktywności ludzkiej, także w obrębie naszych gospodarstw domowych. W związku z tym niezbędne jest podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społecznych.

Za kilka tygodni Katowice staną się na kilkanaście dni miejscem najważniejszych światowych negocjacji klimatycznych. 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) zgromadzi tysiące gości z całego świata, których zadaniem będzie wypracowanie zasad wdrożenia Porozumienia Paryskiego i wyznaczenie kierunków polityki klimatycznej na następne dekady.

Warsztaty ułatwiające zrozumienie, na czym polegają negocjacje klimatyczne, zostaną poprzedzone prezentacją wyników badań opublikowanych w najnowszym raporcie IPCC oraz dyskusją o wpływie zmian klimatycznych na zdrowie i życie człowieka. Pokazane zostaną również dobre praktyki firm, które kierując się tzw. nową filozofią biznesu wdrażają najnowsze technologie służące ochronie klimatu.

Wydarzenia organizuje Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Konsulatem Generalnym Niemiec we Wrocławiu, Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem BoMiasto, Koalicją Klimatyczną, Instytutem Rozwoju Terytorialnego, Komisją Rektorską ds. Społecznej Odpowiedzialności (Green Team) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem Ekologicznym EKO-UNIA. 

Udział jest bezpłatny, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja i otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa.

 

Zapraszamy do:

Katowic - wtorek, 20.11.2018, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, ul. Ligocka 103 budynek 8 - programrejestracja

Wrocławia - środa, 21.11.2018, Hotel Mercure Wrocław Centrum, plac Dominikański 1 - programrejestracja

Poznania - piątek, 23.11.2018, Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3) - program i rejestracja

Warszawy - poniedziałek, 26.11.2018, Centrum Konferencyjne, Zielna 37 - program i rejestracja