Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Mniej emisji CO2 z samochodów ciężarowych

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Mniej emisji CO2 z samochodów ciężarowych

Negocjacje w sprawie europejskich norm emisji CO2 dla samochodów ciężarowych na ostatniej prostej. Organizacje pozarządowe apelują do ministra Henryka Kowalczyka o poparcie progresywnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.

W najbliższą środę, 6 lutego br. Komitet Stałych Przedstawicieli [COREPER] przyjmie stanowisko na najbliższe spotkanie trialogu 12 lutego br., które zakończy proces uzgodnień pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Europejską i Komisją Europejską w sprawie wprowadzenia norm emisji CO2dla pojazdów ciężkich. Są to pierwsze w historii regulacje unijne w tym zakresie, mogące odegrać bardzo istotną rolę w rozwoju niskoemisyjnego transportu.

Organizacje pozarządowe apelują do ministra resortu środowiska o przyjęcie propozycji Parlamentu Europejskiego, która zakłada obniżenie emisji CO2 z ciężarówek o 20% do 2025 r. i o 35% do 2030 r. Progresywne stanowisko PE jest dużo bardziej ambitne niż propozycja Komisji Europejskiej. Zwiększa szanse na to, że w sektorze transportu uda się osiągnąć redukcje adekwatne do zobowiązań UE wynikających z postanowień porozumienia paryskiego.

„Transport towarów, w tym transport drogowy, stale rośnie. Chcemy mieć dostarczone do naszych sklepów produkty z innych miast, regionów i krajów. Jednocześnie nie zgadzamy się na to, aby ich dostawa zwiększała emisje CO2i zanieczyszczała powietrze, szkodząc naszemu zdrowiu. To można zmienić nie tylko poprzez wybieranie produktów lokalnych. Ciężarówki mogą emitować mniej i być jednocześnie bardziej efektywne paliwowo. Może się to przełożyć nie tylko na mniejsze koszty przewoźników, ale też na niższe ceny i ślad węglowy towarów – stwierdza Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.

Sygnatariusze listu podkreślają, że konieczne jest również wprowadzenie obowiązującego od 2025 roku wskaźnika sprzedaży dla pojazdów ciężarowych o zerowej emisji na poziomie 5% rocznie, aby zwiększyć ich dostępność i pobudzić rynek.

Niezbędne jest także przyjęcie odrębnego wysokiego wskaźnika sprzedaży dla zeroemisyjnych miejskich autobusów, sięgającego nawet 50% do 2025 oraz 100% do 2030 roku. Eksperci podkreślają, że wspólny wskaźnik dla autobusów i ciężarówek jest zdecydowanie niewskazany, ponieważ producenci wypełnią zobowiązanie sprzedając autobusy i opóźni to upowszechnienie pojazdów ciężarowych o zerowej emisji. Ponadto regulacją powinny także zostać objęte ciężarówki o zwiększonej masie i długości oraz pojazdy specjalistyczne (np. śmieciarek).

Zmiany wynikające z wdrażania tej regulacji będą stopniowe, ponieważ dotyczy ona tylko nowych ciężarówek, a wymiana taboru na drogach zajmie sporo czasu. Jest to jednak istotny krok w zakresie ograniczania emisji z transportu drogowego – dodaje Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.

Samochody ciężarowe odpowiadają za aż 22% emisji z transportu drogowego, pomimo że stanowią mniej niż 5% pojazdów. Według szacunków Komisji Europejskiej, poziom CO2emitowanego przez ciężarówki o dużej ładowności może wzrosnąć o 10% w ciągu najbliższych 11 lat i aż o 14% do 2040 roku [w porównaniu do 2015 r.], jeżeli po 2021 roku nie zostaną wprowadzone normy wydajności paliw. Sektor transportu ciężarowego to jeden z podsektorów branży transportowej z najszybciej rosnącymi emisjami CO2 i zużyciem paliwa.

Pod listem, skierowanym do ministra środowiska, podpisało się 14 organizacji pozarządowych w tym między innymi: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, INSPRO, Rowerowy Szczecin, Warszawski Alarm Smogowy, Stowarzyszenie Bo Miasto, Napraw Sobie Miasto, Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy.

Pełna lista sygnatariuszy oraz treść listu znajdują się TUTAJ