Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Jaki napęd wybierzemy dla ciężarówek? - debata

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Jaki napęd wybierzemy dla ciężarówek? - debata

Czym zastąpimy paliwa kopalne w drogowym transporcie towarów? Jaką ścieżkę transformacji wybierzemy? W rozwój jakich technologii i budowę jakiej infrastruktury warto zainwestować w najbliższych latach? Jak może zmieniać się flota pojazdów ciężarowych w tej i kolejnych dekadach? Odpowiedzi na te pytania poszukamy wspólnie podczas debaty online „Elektryczne, wodorowe, gazowe? Opcje rozwoju dla pojazdów ciężarowych”.

Debata odbędzie się w poniedziałek, 22 listopada 2021, w godzinach 10:00 - 11:30. Otworzą ją prezentacje dotyczące trzech różnych typów napędu: elektrycznego, wodorowego i gazowego. Eksperci z organizacji Transport&Environment, International Council on Clean Transportation i Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych podzielą się opiniami opartymi na szeregu analiz. Przedstawiciel FPPE przedstawi także wnioski z nowego raportu „Napędzamy polską przyszłość. Perspektywy elektryfikacji samochodów dostawczych i ciężarowych w Polsce”

W świetle najnowszego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), dotyczącego fizycznych podstaw zmiany klimatu, już widocznych skutków oraz tego, jak mogą się one pogłębiać, jeśli emisje i temperatury będą nadal rosły w niekontrolowany sposób, oczywiste jest, iż cały świat musi dążyć do osiągnięcia klimatycznej neutralności. Konieczne jest odejście od spalania wszystkich paliw kopalnych, we wszystkich sektorach gospodarki, a więc także i w transporcie. Temat emisji transportowych wybrzmiewa także na szczycie klimatycznym w Glasgow – rozsyłamy niniejsze zaproszenie w dniu ogłoszonym przez Prezydencję COP26 Dniem Transportu.

W tym kontekście tym istotniejsze jest, by także polskie władze, środowiska naukowe, biznesowe i samorządowe podejmowały decyzje dotyczące ścieżki redukcji emisji transportowych, w tym emisji z drogowego transportu towarów, w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę.

Zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz online oraz do zapisania wydarzenia w kalendarzu poprzez kliknięcie na LINK.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Link prześlemy na adres podany w zgłoszeniu.