Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Ekologiczne NGO wspierają Strajk Kobiet

Foto: ręce trzymające ziemię
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Ekologiczne NGO wspierają Strajk Kobiet

My, niżej podpisane organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej, wyrażamy solidarność z setkami tysięcy ludzi wychodzących na ulice oraz ze Strajkiem Kobiet. W naszym przekonaniu państwo demokratyczne to państwo, w którym politycy i władze administracyjne rządzą w imieniu ludzi i dla ludzi. Uważamy, że kluczowe jest zapewnienie wszystkim pełni swobód obywatelskich i równouprawnienia.
ręce trzymające ziemię

Niżej podpisane organizacje popierają również postulat Strajku Kobiet dotyczący konieczności przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. W naszym przekonaniu jest to kluczowy warunek dla zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko obecnemu pokoleniu, ale przede wszystkim tym, którzy i które przyjdą po nas. Prawo do bezpieczeństwa ekologicznego i klimatycznego, obok prawa do decydowania o sobie, jest jednym z podstawowych praw obywatelskich.

Deklarujemy wsparcie i pomoc w dalszych pracach w zakresie rozwiązania tego problemu, który powinien prowadzić do odejścia od energetyki węglowej w perspektywie roku 2030 oraz osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej najpóźniej do 2040 roku, aby dać obecnym i przyszłym pokoleniom szansę na życie w bezpiecznym i stabilnym klimacie.

 

ClientEarth Polska Prawnicy dla Ziemi

Fundacja Compassion In World Farming Polska

Fundacja Ekologiczna ARKA

Fundacja EkoRozwoju

Fundacja GAP Polska

Fundacja Otwarty Plan

Greenpeace Polska

Instytut na Rzecz Ekorozwoju

Klub GAJA

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Społeczny Instytut Ekologiczny

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne “Wspólna Ziemia”

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć