Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Dwa metry od siebie na chodniku – teraz niemożliwe!

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Dwa metry od siebie na chodniku – teraz niemożliwe!

Nowe przepisy wprowadzone w związku z epidemią obejmują między innymi nakaz zachowania przez pieszych odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry. Tymczasem na terenie większości gmin w Polsce jest wiele ulic, na których nie jest to możliwe. Zbyt wąskie chodniki oraz parkujące na nich samochody skutkują tym, że piesi nie mogą minąć się bezpiecznie. Organizacje należące do Federacji Piesza Polska oraz wspierające ją, w tym Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki apelują o poprawę warunków ruchu pieszego do prezydentów 39 dużych polskich miast.

Wnioskujemy o wskazanie miejsc, gdzie włodarze miast zamierzają:

  • zezwolić pieszym poruszać się po jezdni,
  • wprowadzić taką organizację ruchu na stałe lub czasowo (za pomocą barier, taśm, słupków lub innych wygrodzeń), aby piesi mieli możliwość chodzenia chodnikiem zgodnie z zapisami rozporządzenia,
  • przenieść ruch rowerowy z chodników na jezdnię,
  • poszerzyć istniejące i wyznaczyć nowe pasy ruchu lub drogi dla rowerów na jezdniach, celem zwiększenia miejsca dla pieszych, integracji sieci ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu,
  • utworzyć strefy rekreacji dla mieszkańców w miejscach, w których najbliższy park lub inny teren zieleni oddalony jest więcej niż 400 metrów, umożliwiając bezpieczne korzystanie z przestrzeni miasta bez potrzeby pokonywania znacznych odległości.

Szczegóły zostały przedstawione na konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 27 kwietnia, o godzinie 9:00, na rogu ulic Senatorskiej i Canaletta w Warszawie.

Federacja Piesza Polska to koalicja 30 organizacji pozarządowych z całego kraju, których celem jest poprawa warunków ruchu pieszego w Polsce. Działają wspólnie od dwóch i pół roku - więcej.

Apel organizacji do prezydentów miast - TUTAJ.