Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Dobre praktyki polskich samorządów

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Dobre praktyki polskich samorządów

Rozbudowanie infrastruktury dróg rowerowych i zintegrowanie jej z transportem zbiorowym na terenie całego Trójmiasta. Wprowadzanie inteligentnego systemu transportowego w Gliwicach. Możliwość przeprowadzenia bezpłatnych badań termowizyjnych w Poznaniu, wspieranie mieszkańców w wymianie starych pieców we Wrocławiu. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Siedlcach. To tylko kilka najciekawszych działań polskich samorządów na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Potrzeba ochrony klimatu oraz poprawy jakości powietrza, zapewniającej lepszy poziom życia, coraz częściej stają się priorytetem działań władz lokalnych. Wiele miast boryka się z tymi samymi problemami, jak zawłaszczanie przestrzeni przez samochody, niska efektywność ekologiczna budynków mieszkalnych i komunalnych, mały poziom wiedzy na temat zarządzania energią, olbrzymia ilość odpadów czy kilkakrotne przekroczenia dopuszczalnych stężeń rakotwórczego benzo[a]pirenu, trujących pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń. Skala problemów jest różna, ale doświadczenia wynikające z poniżej opisanych przykładowych projektów mogą być z powodzeniem wykorzystywane w innych miejscowościach. Prezentujemy dobre praktyki w pięciu polskich miastach:

1) Rowerowe Trójmiasto
Gdańsk, Gdynia i Sopot podjęły nie lada wyzwanie. Postanowiły rozbudować infrastrukturę dróg rowerowych i zintegrować ją z transportem zbiorowym na terenie Trójmiasta. Trasy rowerowe poprowadzono wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Łaczą dzielnice peryferyjne z centrum i tworzą ciagły, jednolity system dla wszystkich trzech miast. W ramach kompleksowych inwestycji wykonano również oznakowanie i oświetlenie, wybudowano małą architekturę oraz urządzono zieleń.


INFOGRAFIKA Rowerowe Trójmiasto (dostępna TUTAJ)

2) Trzymaj ciepło w Poznaniu
Poznań, jako pierwsze miasto w Polsce, umożliwił mieszkańcom skorzystanie z bezpłatnych badań termowizyjnych. Ich wykonanie na własny koszt wykracza poza możliwosci finansowe wiekszosci obywateli, a jest bardzo przydatne. Dzięki niemu mogą bowiem określić, jakie działania najskuteczniej ograniczą zużycie energii i obniżą opłaty za ogrzewanie.

INFOGRAFIKA Trzymaj ciepło w Poznaniu (dostępna TUTAJ)

3) Likwidacja niskiej emisji we Wrocławiu
Przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu PM10, PM2.5, benzo[a]pirenu i innych zanieczyszczeń powietrza to problem wielu polskich miast. Źródłem tzw. niskiej emisji są przede wszystkim domowe piece grzewcze. W ostatnich latach wiele miast i gmin wspierało mieszkanców w wymianie źródeł ciepła w ramach programu Kawka, w tym m.in. Wrocław.

 
INFOGRAFIKA Likwidacja niskiej emisji we Wrocławiu (dostępna TUTAJ)

4) Inteligentny system transportowy w Gliwicach
Miasto zainwestowało w poprawę bezpieczeństwa, upłynnienie ruchu i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z transportu. Efekt? Mniej wypadków, znaczne obniżenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji spalin (w tym gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza).


INFOGRAFIKA Inteligentny system transportowy w Gliwicach (dostępna TUTAJ)

5) Mniej odpadów i więcej energii w Siedlcach
Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków to największa siedlecka inwestycja ostatnich lat dofinansowana ze środków UE. Po modernizacji stała się mniej energochłonna i wytwarza znacznie mniej odpadów. Produkuje energię na własne potrzeby i płaci o ¼ mniejsze rachunki za prąd. Mniej zużytej energii i ograniczenie potrzeb w zakresie transportu odpadów oznacza też mniejsze emisje gazów cieplarnianych!


INFOGRAFIKA Mniej odpadów i więcej energii, czyli dobre praktyki w Siedlcach (dostępna TUTAJ)

Szczegóły na temat powyżej wymienionych praktyk można znaleźć w raporcie pt. Budowa gospodarki niskoemisyjnej - praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i Niemczech. Opracowanie jest podsumowaniem projektu „Niemiecko-polska współpraca dotycząca transpozycji europejskiej polityki klimatycznej oraz budowy gospodarki niskoemisyjnej”, dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.