Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Apel o stacje do ładowania e-ciężarówek na parkingach

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Apel o stacje do ładowania e-ciężarówek na parkingach

Sojusz 29 firm i stowarzyszeń - producentów ciężarówek, przewoźników i dostawców, operatorów punktów ładowania, organizacji ekologicznych i biznesowych, w tym reprezentujących sektor energetyczny - wzywa Komisję do wprowadzenia wymogu zapewniania stacji ładowania na parkingach dla ciężarówek.

Sygnatariusze deklarują: „W celu dekarbonizacji sektora transportu drogowego i drastycznego ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, ciężarówki będą musiały zostać zelektryfikowane, albo z wykorzystaniem akumulatorów albo  wodorowych ogniw paliwowych. Dlatego wzdłuż autostrad będzie musiała zostać rozwinięta infrastruktura do ładowania i tankowania.

Komisja opracowuje nowe standardy dotyczące bezpiecznych i strzeżonych parkingów dla samochodów ciężarowych w Europie (SSTPA). Ich głównym celem jest zapewnienie dobrych warunków odpoczynku dla europejskich kierowców ciężarówek. Ambicją Komisji jest modernizacja 300 000 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych w Europie i dodatkowo utworzenie 100 000 nowych takich miejsc, spełniających nowe standardy. To także dobra okazja do dostosowania parkingów do potrzeb realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Sygnatariusze listu wzywają Komisję do uwzględnienia w ramach prowadzonych prac istotnych potrzeb, takich jak:

  • Instalacja stacji ładowania (22 kW) dla elektrycznych ciężarówek chłodni na wszystkich zmodernizowanych lub nowych parkingach, na przynajmniej jednym na 10 miejsc parkingowych, co odpowiada 10% udziału ciężarówek chłodni w ruchu ciężarowym w Europie  - Obecnie 95% sprzętu używanego w przyczepach chłodniczych w Europie jest wyposażonych we wtyczkę, ale nie może ładować ani zasilać energią elektryczną w czasie odpoczynku z powodu braku infrastruktury. Wyposażenie wszystkich parkingów w dostęp do punktu ładowania do chłodzenia elektrycznego może zaoszczędzić 69% CO2, 93% NOx i 96% emisji PM na godzinę pracy netto.
  • Planowanie z wyprzedzeniem przyszłego rozmieszczenia stacji ładowania i tankowania wodoru dla ciężarówek o zerowej emisji. W praktyce oznacza to, że przy modernizacji i budowie parkingów istniałby wymóg oceny dostępnej przepustowości sieci. Posiadanie tych informacji w przyszłości ułatwiłoby zbudowanie potrzebnej infrastruktury i ograniczyłoby koszty inwestycji (modernizacja sieci elektrycznej na późniejszych etapach może być znacznie droższa). Przy wyborze lokalizacji nowych parkingów powinna być brana pod uwagę odległość (jak najmniejsza) między wybranym miejscem a siecią średniego napięcia.

Polscy sygnatariusze listu to Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.

List w j. angielskim – TUTAJ.

Źródło: T&E