Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Apel do prezydenta Trzaskowskiego w sprawie SCT

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Apel do prezydenta Trzaskowskiego w sprawie SCT

7 organizacji pozarządowych, w tym Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, wysłało list do prezydenta Rafała Trzaskowskiego z propozycją współpracy w kwestii stworzenia strefy czystego transportu (SCT) w Warszawie. NGOsy apelują o dalsze prace nad SCT i oferują wsparcie merytoryczne.

List jest elementem kampanii Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych o strefie czystego transportu w Warszawie – od kwietnia FPPE promuje te ideę wśród mieszkanek i mieszkańców stolicy. SCT to szansa na poprawę jakości powietrza w mieście, gdzie transport emituje od 60 do 80% zanieczyszeń powietrza.

NGO chcą poważnie dyskusji i deklarują pomoc w pracach na SCT

Wspólny apel o działania ratusza skierowany do prezydenta Warszawy to jednocześnie propozycja utworzenia społecznej rady przy prezydencie m.st. Warszawy, która pomogłaby w dalszych pracach nad tym rozwiązaniem. List, oprócz FPPE, podpisały: Fundacja Client Earth Prawnicy dla Ziemi,Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja Polska Parkuje, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Stowarzyszenie Mobilne Miastooraz Warszawski Alarm Smogowy. Sygnatariusze apelują o nadanie pracom nad SCT wysokiego priorytetu oraz włączenie w nie szerokiego grona specjalistów oraz praktyków, którzy dostrzegają i rozumieją całe spektrum problemów ekologicznych, społecznych, zdrowotnych i transportowych Warszawy. NGO deklarują jednocześnie chęć konstruktywnej współpracy ze wszystkimi radnymi miejskimi i dzielnicowymi, a także warszawskimi parlamentarzystkami i parlamentarzystami. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa Klimatu
i Środowiska, SCT będą obowiązkowe w największych miastach w Polsce. W związku z tym potrzeba dyskusji o formie tego rozwiązania, aby uniknąć przyjęcia złej nowelizacji.

List można przeczytać tutaj: https://bit.ly/listdoprezRTwsprawieSCT

Uniknąć losu Krakowa

Kampania o strefie czystego transportu została zaplanowana jako kampania edukacyjna. FPPE skupia się w niej na szerzeniu wiedzy i pracy z radnymi. Główny nacisk położony został na dotarcie
z informacjami do mieszkanek i mieszkańców. SCT to jeden z najlepszych instrumentów służących poprawie jakości powietrza w mieście, ale może wywoływać niepokój mieszkańców i opór radnych – tak było w przypadku SCT w Krakowie, gdzie zabrakło odpowiednio dużo informacji o zmianach. Kampania pokazująca czym są i jak działają strefy czystego transportu na świecie ma za zadanie rozpocząć w mieście merytoryczną dyskusję na ten temat. W przeciwieństwie do reszty kraju, w Warszawie transport jest głównym źródłem emisji spalin – odpowiada za 60 do 80% emisji w mieście według szacunków naukowców z Politechniki Warszawskiej. W świadomości społecznej świadomość znaczenia zanieczyszczeń generowanych przez transport jest słabo zakorzeniona. Wszyscy słyszeli
o kopciuchach, które niewątpliwie są problemem. Jednak w mieście to samochody wychodzą na pierwszy plan. Dlatego kampania skupia się na edukowaniu o źródłach zanieczyszczenia i promowaniu idei strefy czystego transportu jako jednego z rozwiązań tego problemu.

Społeczna mapa SCT i praca z radnymi

Podczas kampanii mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mogli zostawiać swoje propozycje odnośnie do tego, gdzie SCT powinna powstać. Wpłynęło kilkadziesiąt propozycji, które złożyły się na społeczną mapę stref czystego transportu w Warszawie. Obszar obejmuje wiele dzielnic, co pokazuje, że to ważna kwestia nie tylko dla mieszkańców śródmieścia. Mapę online można zobaczyć tutaj: https://bit.ly/SCTmapaspoleczna

Rozmawiamy z organizacjami sąsiedzkimi i radnymi z różnych dzielnic. Radni miejscy i dzielnicowi, z którymi byliśmy w kontakcie wskazują, że zanieczyszczenie powietrza to jedno z największych wyzwań dla miasta. SCT to szansa dla Warszawy, szansa na znaczącą poprawę jakości powietrza. To zmiana, która przysłuży się wszystkim mieszkankom i mieszkańcom – mówi Hubert Różyk, koordynator kampanii.

Jednocześnie przeprowadzona przez FPPE ankieta wśród radnych wskazuje, że to temat, który powinien angażować zarówno samorząd na szczeblu lokalnym, władze Warszawy jak i władze centralne – deklaracja chęci współpracy w tej kwestii na wszystkich szczeblach to dobry prognostyk na przyszłość.

Więcej o kampanii na stronie www.sctwarszawa.pl