Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Organizacje deklarują wzmocnienie roli kobiet w debacie publicznej

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Organizacje deklarują wzmocnienie roli kobiet w debacie publicznej

Osoby i instytucje działające na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn podkreślają, że głos kobiet, stanowiących połowę naszego społeczeństwa, jest wciąż słabo słyszalny w debacie publicznej. Ekspertki zdecydowanie rzadziej niż eksperci pojawiają się w panelach dyskusyjnych, na debatach czy konferencjach. Chcemy to zmienić.

Niedostateczna obecność kobiet wśród osób wypowiadających się na tematy o znaczeniu gospodarczym, społecznym czy politycznym jest uwarunkowana kulturowo i nie ma związku z kompetencjami. Tymczasem udział w debacie publicznej na równych zasadach kobiet i mężczyzn czyni ją pełniejszą, ciekawszą i bardziej sprawiedliwą.

Tematy ochrony przyrody i przeciwdziałania najbardziej katastrofalnym skutkom zmian klimatycznych dotykają całości społeczeństwa, a solidarny wysiłek nas wszystkich, bez względu na pochodzenie, wiek, status majątkowy i płeć, pozwala przeciwstawiać się niszczeniu środowiska naturalnego. Co więcej, znamy - zarówno z Polski, jak i z całego świata - przykłady niezwykle odważnych, mądrych, pełnych pasji, poświęcenia kobiet zaangażowanych w działania na rzecz planety. Wiemy, że nie ma skutecznej ochrony przyrody bez realnego równouprawnienia. Również dlatego nasze organizacje uważają za niezmiernie ważne, by w dyskusji na ten temat reprezentowana były wiedza i doświadczenie zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Chcąc wzmocnić reprezentację kobiet w debacie publicznej zobowiązujemy się do tego, że będziemy aktywnie wzmacniać rolę kobiet w działaniach naszej organizacji i dbać o to, by ich głos na te tematy brzmiał odpowiednio donośnie. Będziemy też dawać kobietom więcej przestrzeni do działania i mówienia o tematach, którymi zajmuje się nasza organizacja. Organizując lub współorganizując dyskusje, panele, konferencje i inne spotkania eksperckie, zawsze zadbamy o to, by brały w nich udział kobiety.

Jednocześnie namawiamy inne ruchy i organizacje pozarządowe oraz inicjatywy do tego, by przyjęły na siebie podobne zobowiązanie.

 

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Compassion in World Farming CIWF Polska
Fundacja Alberta Schweitzera
Fundacja GAP Polska
Greenpeace Polska
Health and Enviromental Allience HEAL Polska
Klub Gaja
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wschodnio-Pomorski
Polska Zielona Sieć
Stowarzyszenie EKO UNIA