Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Konieczna ocena wpływu wycieku na ekosystem Wisły

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Konieczna ocena wpływu wycieku na ekosystem Wisły

Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki z niepokojem odnoszą się do komunikatów o awarii oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie i zrzucie nieoczyszczanych ścieków miejskich do rzeki Wisły.

Szczególnie niepokojące są informacje o ilości odprowadzanych nieczystości, która, jak podają media, wynosi 3 metry sześcienne na sekundę. Przy wysokiej temperaturze i niskim stanie wód stanowi to rzeczywiste zagrożenie dla środowiska wodnego. Zgodzić się trzeba z opiniami, że konsekwencje tej katastrofy dla środowiska wodnego rzeki Wisły mogą trwać bardzo długo. Dlatego też uważamy, że po zakończeniu działań naprawczych władze miasta powinny zlecić badania określające wpływ wycieku na ekosystem Wisły i siedliska zależne od wód rzeki i wdrożyć działania kompensujące wywołane przez awarię straty środowiskowe, nie tylko w Warszawie, ale na całej długości rzeki.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki ma świadomość, że awaria w oczyszczalni może się wydarzyć. Odpowiednie służby stwierdzą, czy na etapie projektowania i eksploatacji instalacji przedsięwzięto wszelkie dziania, aby takiej awarii zapobiec. Dlatego na tym etapie nie będziemy się na ten temat wypowiadać. Jednak uważamy za trudny do wytłumaczenia fakt opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji o zaistniałej sytuacji. Opóźniło to wdrożenie działań naprawczych. Przyczyny opóźnienia powinny być wyjaśnione, aby w przyszłości uniknąć podobnych problemów.

W ostatnich dniach władze Warszawy przekazują komunikat, że wprowadzone do Wisły ścieki nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców aglomeracji, że woda do picia nie jest zagrożona, bo kolektor umieszczony jest poniżej ujęć wody. To ważna informacja i komunikat. Uspokojenie mieszkańców w takiej sytuacji jest konieczne i słusznie przekazywane były i są wiadomość o dostępie i jakości wody pitnej. Ale chociaż skutki awarii nie dotyczą mieszkańców Warszawy, to jednak są zagrożeniem dla miejscowości położonych poniżej miasta i leżących wzdłuż Wisły. Dla nich, jak i dla całego społeczeństwa, kluczowe jest otrzymywanie systematycznych i rzetelnych informacji o stanie zanieczyszczenia wód, a w przypadku przedłużających się skutków awarii, informacji o sposobie postępowania chroniącym przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia. Obowiązkiem władz Warszawy jest wspieranie tych samorządów, które ucierpią w wyniku katastrofy.

Po ubiegłorocznej awarii przepompowni ścieków na gdańskiej wyspie Ołowianka i zrzucie ścieków do Motławy, awaria w oczyszczalni „Czajka” jest drugą, wielką awarią instalacji wodno-ściekowych jaka miała miejsce w polskich aglomeracjach. Sytuacja ta skłania do sugestii, by prezydenci miast podjęli kontrole urządzeń ochrony środowiska, wykraczające poza rutynowy harmonogram. Dzięki temu zyskają możliwość zapewnienia mieszkańcom większego bezpieczeństwa i lepszej ochrony zdrowia, a także zagwarantowania właściwej ochrony środowiska. Uważamy, że władze Warszawy powinny wystąpić do włodarzy pozostałych miast z inicjatywą przeprowadzania dodatkowych kontroli systemów oczyszczania ścieków komunalnych. Woda, o braku której w związku ze skutkami zmiany klimatu zaczynamy poważnie rozmawiać, zwłaszcza w kontekście jej niedoborów dla rolnictwa i możliwości wystąpienia braków w dostawach dla ludzi, nie może być zanieczyszczana z powodu niedopatrzeń w kontroli urządzeń komunalnych.

Oczekujemy także od władz m.st. Warszawy informowania społeczeństwa o postępie prac oraz o wynikach analiz wpływu awarii na środowisko przyrodnicze. Uważamy za konieczne przeproszenie przez władze miasta mieszkańców miejscowości, których jakość życia uległa pogorszeniu w wyniku katastrofy. Oczekujemy także pełnej i wiarygodnej informacji o jej przyczynach i podjętych przez władze działaniach, służących uniknięciu takich zagrożeń w przyszłości.