Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Koalicja Klimatyczna apeluje do Tchórzewskiego

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Koalicja Klimatyczna apeluje do Tchórzewskiego

Koalicja Klimatyczna apeluje do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i całego rządu, by nie blokowali energetyki obywatelskiej.

W najbliższy poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. podczas Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii ministrowie będą decydować o kształcie czterech aktów prawnych z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Wśród nich znajdują się: rozporządzenie o zarządzaniu unią energetyczną, dyrektywa o promowaniu stosowania OZE, dyrektywa o wspólnych zasadach rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz rozporządzenie o rynku wewnętrznym energii elektrycznej.

Koalicja Klimatyczna podkreśla, że pakiet „Czysta energia dla Wszystkich Europejczyków” powinien zakładać taką transformację rynku energii elektrycznej UE, która bazuje na rozproszonym OZE i poprawie efektywności wykorzystania energii. Zaangażowanie w ten proces milionów obywateli-prosumentów ma kluczowe znaczenie. To oni powinni tworzyć nowe oblicze energetyki. Według badań do 2050 roku źródła energii będące własnością milionów Europejczyków mogą pokryć aż 45% całkowitego zapotrzebowania. Dlatego też dostępne środki finansowe powinny zostać wykorzystane na takie innowacyjne rozwiązania zamiast na nowe inwestycje w przestarzałą energetykę węglową i kolejne wersje mechanizmów mocowych.

Ministrowie państw członkowskich powinni zatem poprawić propozycje Komisji Europejskiej, zawarte w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Należy wprowadzić takie zmiany, by wszystkie wspomniane akty prawne pozwoliły wypełnić postanowienia Porozumienia Paryskiego i ograniczyć wzrost średniej temperatury globalnej temperatury do 1,5°C.

Koalicja Klimatyczna od dawna wskazuje na konieczność rozwoju energetyki obywatelskiej i potrzebę jak najszybszego uniezależnienia się Unii Europejskiej od paliw kopalnych. W dniu dzisiejszym 22 organizacje członkowskie przekazały swoje postulaty ministrowi energii.

Zobacz pełną treść listu