Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Transport

Jaka strategia dla wodoru w transporcie?

Warto rozwijać technologie wodorowe. Należy jednak skoncentrować wysiłek na wybranych obszarach, zamiast zajmować się wszystkimi ujętymi w projekcie Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., który trafił do konsultacji w połowie stycznia. W transporcie będzie to raczej żegluga morska i lotnictwo, niż transport drogowy. Takie wnioski można wyciągnąć z debaty online zorganizowanej w poniedziałek, pierwszego lutego, przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki we współpracy z Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych.
dowiedz się więcej
Plątanina dróg, znaki drogowe i ludzie - wybory właściwej drogi

Zbiór publikacji - transport, powietrze, zdrowie

Polecamy trzy nowe publikacje, wydane pod wspólnym tytułem "Polskie miasta dla zdrowia. Jak ograniczyć koszty zdrowotne generowane przez transport?", opublikowane w wyniku współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, które zawierają szeroki przekrój materiałów, dotykających różnych aspektów zanieczyszczenia powietrza w Polsce, szczególnie kwestii wpływu na zdrowie emisji transportowych na terenach miejskich.
dowiedz się więcej
Warszawa PKiN smog

Prawdziwe koszty autobusów na CNG

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych rozpoczyna kampanię #stopCNG, która obala mit ekologiczności gazowych autobusów. Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat prawdziwych kosztów korzystania z pojazdów na CNG. FPPE wraz z innymi organizacjami apeluje do rządu o zaprzestanie wspierania gazu ziemnego jako paliwa i edukuje samorządy na temat rzeczywistych kosztów inwestycji w autobusy gazowe.
dowiedz się więcej
Strona 4 z 26