Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Transport

Koszt paliwa dla ciężarówek można obniżyć o 5 700 EUR

Samochody ciężarowe mogą być o 18% bardziej efektywne pod względem zużycia paliwa i przynieść przewoźnikom oszczędności w wysokości 5 700 EUR rocznie przy wykorzystaniu już dostępnych technologii. Takie wnioski zawiera nowy raport przygotowany przez promującą zrównoważony transport organizację Transport & Environment (T&E).
dowiedz się więcej

Przejrzystość i efektywność przede wszystkim

Dlaczego ważne jest udostępnienie nabywcom samochodów ciężarowych, Komisji Europejskiej, państwom członkowskim oraz innym zainteresowanym kompletnych i wiarygodnych danych na temat emisji CO2 i zużycia paliwa przez te pojazdy? Jak powinny wyglądać zasady monitorowania i raportowania w tym zakresie na terenie UE? Odpowiedzi w opracowaniu Transport&Environment.
dowiedz się więcej

Zużycie paliwa mniejsze o 33% w ciągu 10 lat

Taki jest potencjał zastosowania technologii poprawiających efektywność paliwową w samochodach ciężarowych zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej przez firmę konsultingową Ricardo Energy & Environment na zamówienie Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu.
dowiedz się więcej
Strona 28 z 30