Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Transport

Zmiany w opłatach drogowych zachęcą do wymiany ciężarówek

Europejscy przewoźnicy będą mogli obniżyć swoje koszty, jeżdżąc ciężarówkami z ograniczoną emisją CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza. Prawodawcy UE uzgodnili wczoraj wieczorem wprowadzenie nowego systemu opłat drogowych. Od 2023 roku ciężarówki bezemisyjne będą zwolnione z co najmniej połowy opłaty drogowej, podczas gdy pojazdy ciężkie napędzane paliwami kopalnymi będą obciążane opłatami w zależności od poziomu emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza. Użytkownicy bardziej wydajnych pojazdów będą płacić mniej. Transport&Environment (T&E) ocenia, że nowe prawo dotyczące eurowiniet przyspieszy przejście do bezemisyjnego transportu towarowego i pomoże oczyścić powietrze, którym oddychamy.
dowiedz się więcej
Znak o opłacie drogowej przy drodze, w tle ciężarówka

Potrzebny dobry monitoring emisji zanieczyszczeń z samochodów

Do powietrza atmosferycznego trafia wiele różnych substancji z szeregu źródeł emisji. Pod ich wpływem naturalny skład powietrza ulega zmianie, co przekłada się na negatywne oddziaływanie na niemal wszystkie komponenty środowiska. Szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na środowisko może mieć charakter bezpośredni i oddziaływać na organizmy żywe, rośliny i zwierzęta, w tym w na zdrowie i jakość życia człowieka, a także na różnego rodzaju konstrukcje czy materiały budowlane. Z kolei wpływ o charakterze pośrednim obserwuje się na przykład w przypadku wymywania zanieczyszczeń do gleb, czy ich kumulacji w tkankach organizmów żywych.
dowiedz się więcej
Tył czerwonego auta, rura wydechowa, spaliny

Plan UE dla rynku handlu emisjami podniesie ceny paliw?

Jak wynika z opublikowanej dziś nowej analizy, rodziny o niskich dochodach mogą odczuć skutki podwyżki cen oleju napędowego o 50 centów za litr oraz średnio podwojenia rachunków za ogrzewanie domu w 2030 roku, jeśli UE będzie polegać jedynie na rynku handlu uprawnieniami do emisji w celu osiągnięcia redukcji emisji w transporcie drogowym i domach. Według badania przeprowadzonego przez Cambridge Econometrics, realizacja takich planów przełożyłaby się na wzrost ceny emisji dwutlenku węgla w UE do 2030 roku do poziomu około 180 euro za tonę.
dowiedz się więcej
Stacja benzynowa
Strona 2 z 29